Reklama

Skład KNF zostanie poszerzony o kolejnych trzech członków

Skład Komisji Nadzoru Finansowego zostanie poszerzony o przedstawiciela premiera, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz ministra nadzorującego służby specjalne, z tym że dwóch ostatnich nie będzie miało prawa głosu - wynika z opisu projektu MF, zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Chodzi o przygotowywany przez MF projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Jak wyjaśniono, główną przyczyną opracowywania projektowanej regulacji jest wzmocnienie nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym.

Reklama

"Projekt zakłada (...) rozszerzenie składu KNF. Członkami Komisji zostaną: przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów, przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz przedstawiciel ministra-członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych (dwóch ostatnich bez prawa głosu). Przepisy projektowanej ustawy ustanawiają także ramy prawne na potrzeby przekazywania informacji między KNF, jej członkami oraz innym organami, m.in. ABW, CBA, Policją i UOKiK" - napisano.

Projekt ustawy zakłada także utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej przy KDPW.

"Celem działalności Funduszu będzie realizacja dwóch zasadniczych zadań: zwiększenie świadomości finansowej Polaków oraz utworzenie systemu rekompensat dla osób fizycznych, które nabyły obligacje, których emisja lub zbywanie odbyło się z naruszeniem przepisów prawa" - napisano.

Jak podają autorzy projektowanej noweli, rekompensacyjna funkcja Funduszu ma polegać na zapewnieniu ochrony inwestorów m.in. w sytuacji, gdy podczas oferowania obligacji osoba je nabywająca została wprowadzona w błąd lub jeśli oferowano jej produkt, który nie był dostosowany do jej potrzeb i wiedzy co do ryzyka takiej inwestycji.

"Taka osoba fizyczna, w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub postępowania układowego emitenta tych obligacji będzie mogła uzyskać rekompensatę pieniężną w maksymalnej wysokości 100 tys. zł, ale nie więcej niż 25 proc. straty definiowanej jako różnica pomiędzy kwotą niezrealizowanych przez emitenta wymagalnych zobowiązań wynikających z obligacji a łączną wartością kwot odzyskanych z tytułu tych zobowiązań" - napisano.

Rekompensatą nie będą objęte odsetki, premia i dyskonto.

Źródłem zasilenia Funduszu będą środki finansowe pochodzące z: kar administracyjnych nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezesa UOKiK) lub Komisję Nadzoru Audytowego (KNA), grzywien orzeczonych przez sąd, nawiązek i świadczeń pieniężnych orzeczonych przez sąd na rzecz Krajowego Depozytu, środków finansowych, które były przedmiotem przepadku orzeczonego przez sąd.

Kolejną projektowaną zmianą jest wprowadzenie obligatoryjnej dematerializacji obligacji korporacyjnych, certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz listów zastawnych, niezależnie od tego, czy były przedmiotem oferty publicznej oraz czy są przeznaczone do obrotu w jakimkolwiek systemie obrotu.

"Wyżej wymienione instrumenty finansowe będą podlegały obowiązkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, na zasadach obowiązujących obecnie dla publicznych papierów wartościowych i obligacji skarbowych" - napisano.

Zmieni się też sposób finansowania KNF i UKNF. Obecnie zarówno KNF, jak i UKNF są finansowane za pośrednictwem budżetu państwa w całości ze składek i opłat wnoszonych przez podmioty nadzorowane, co oznacza, że wysokość wydatków jest neutralna dla deficytu budżetowego.

"Po przekształceniu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w państwową osobę prawną składki i opłaty wnoszone będą bezpośrednio do UKNF, gdzie KNF będzie organem zarządzającym" - napisano.

- - - - - -

Pietraszkiewicz: Rozszerzenie składu KNF wymaga przemyślenia

- Rozszerzenie składu KNF m.in. o przedstawicieli służb ochrony państwa wymaga wielkiego przemyślenia, a system nowych gwarancji dla obligatariuszy powinien być wprowadzany rozważnie, by nie zaszkodzić rozwojowi rynku - komentuje prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

Prezes Związku Banków Polskich na środowej konferencji komentował przygotowywany przez MF i umieszczony w wykazie prac legislacyjnych rządu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Jak wyjaśniono, główną przyczyną opracowywania projektowanej regulacji jest wzmocnienie nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym.

Krzysztof Pietraszkiewicz przyznał, że projekt "być może wiąże się z zapobieganiem zjawiskom niekorzystnym, które wydarzyły się na rynku finansowym w ostatnich latach".

- Na pewno należy dbać o jak największy profesjonalizm instytucji nadzorczych nad rynkiem finansowym - mówił. - Tym jednak chlubiliśmy się w czasie kryzysu i po kryzysie, że polski system nadzoru był rygorystyczny i były stawiane dość duże profesjonalne wymagania - dodał.

Stąd, zdaniem prezesa ZBP, np. włączenie przedstawicieli służb ochrony państwa do Komisji Nadzoru Finansowego "wymagałoby wielkiego przemyślenia".

Z kolei wprowadzając nowe mechanizmy gwarancyjne dla obligatariuszy projektodawcy, w opinii Pietraszkiewicza, powinni "postępować bardzo rozważnie", aby "nie stłamsić rozwoju rynku kapitałowego".

- Jeśli są klienci na rynku, którzy są gotowi inwestować na rynku kapitałowym, są możliwe różne instrumenty, o różnym poziomie ryzyka i być może niektóre z nich mogłyby być powiązane z jakimś systemem ochrony - przyznał.

- Nie można jednak z profesjonalnych menadżerów zdejmować odpowiedzialności za podejmowane decyzje, bo mogłoby to istotnie podrażać koszty pośrednictwa i rozwój tego rynku byłby pod znakiem zapytania - dodał prezes ZBP.

Projekt MF zakłada m.in. rozszerzenie składu KNF. "Członkami Komisji zostaną: przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów, przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz przedstawiciel ministra-członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych (dwóch ostatnich bez prawa głosu). Przepisy projektowanej ustawy ustanawiają także ramy prawne na potrzeby przekazywania informacji między KNF, jej członkami oraz innym organami, m.in. ABW, CBA, Policją i UOKiK" - napisano.

Projekt ustawy zakłada także utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej przy KDPW.

- Celem działalności Funduszu będzie realizacja dwóch zasadniczych zadań: zwiększenie świadomości finansowej Polaków oraz utworzenie systemu rekompensat dla osób fizycznych, które nabyły obligacje, których emisja lub zbywanie odbyło się z naruszeniem przepisów prawa - napisano.

Jak podają autorzy projektowanej noweli, rekompensacyjna funkcja Funduszu ma polegać na zapewnieniu ochrony inwestorów m.in. w sytuacji, gdy podczas oferowania obligacji osoba je nabywająca została wprowadzona w błąd lub jeśli oferowano jej produkt, który nie był dostosowany do jej potrzeb i wiedzy co do ryzyka takiej inwestycji.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »