Reklama

Wynik ES-SYSTEM pod presją spowolnienia

- Przychody osiągnięte przez spółkę w omawianym okresie pozostają pod presją pogarszającej się koniunktury w branży w kraju związanej ze stagnacją na rynku inwestycyjnym.

- Przychody osiągnięte przez spółkę w omawianym okresie pozostają pod presją pogarszającej się koniunktury w branży w kraju związanej ze stagnacją na rynku inwestycyjnym. Przełożyło się to na niższą wartość sprzedaży skonsolidowanej, pomimo wzrostów sprzedaży eksportowej. Zyski pozostają pod wpływem zdarzeń jednorazowych i kosztów sprzedaży - komentuje Rafał Gawrylak, prezes spółki ES-SYSTEM.

Reklama

PRZYCHODY POD PRESJĄ SPOWOLNIENIA W KRAJU

W III kwartale 2016 roku przychody ze sprzedaży ES-SYSTEM osiągnęły poziom 44,7 mln zł, co oznacza spadek o 11% w stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku. Narastająco przychody Grupy spadły o 3,5% r/r do poziomu 127,7 mln zł. Marża wyrażona w % na sprzedaży ogółem w trzech kwartałach 2016 roku była nieznacznie niższa niż w analogicznym okresie 2015 roku, tj. 37,2%, co oznacza spadek o 0,8 p.p. r/r.

SPRZEDAŻ WPŁYWEM SPOWOLNIENIA W INWESTYCJACH

W III kwartale 2016 roku Grupa ES-SYSTEM zanotowała sprzedaż krajową na poziomie 36,1 mln zł, tj. 14,6% spadku r/r, co jest następstwem pogarszającej się koniunktury w inwestycjach, opóźnień w realizacji wielu projektów oraz wysokiej bazy porównawczej (wzrost sprzedaży ES-SYSTEM o 7,7% w analogicznym okresie 2015 roku). Narastająco w trzech kwartałach br. sprzedaż w kraju spadła o 7,1% r/r do poziomu 101,3 mln zł.

W ujęciu segmentowym w oświetleniu przemysłowym w III kwartale br. sprzedaż wzrosła o 23,9% r/r, narastająco wzrost osiągnął poziom 27,2% r/r. W III kwartale br. oświetlenie architektoniczne zanotowało spadek sprzedaży o 22,1% r/r, narastająco segment ten spadł o 16,9% r/r. W oświetleniu zewnętrznym w III kwartale 2016 roku nastąpił spadek sprzedaży o 25,9% r/r, narastająco spadek wyniósł 16,2%.

W III kwartale br. spółka realizowała m.in. następujące projekty:

"MPL Balice - Kraków

"Galeria Metropolia - Gdańsk

"Biurowiec klasy +A The Tides - Warszawa

"Sąd Rejonowy - Siedlce

"Fabryka Meyer Tool Poland - Kalisz

"Iluminacja Mostu św. Kingi - Stary Sącz

"Hala produkcyjno-magazynowa LENTEX - Lubliniec

WZROST SPRZEDAŻY ZAGRANICZNEJ

W III kwartale br. Grupa ES-SYSTEM odnotowała sprzedaż zagraniczną na poziomie 8,5 mln zł, tj. 8,1% wzrostu r/r. Narastająco w br. wyniosła ona 26,4 mln zł, co oznacza wzrost o 3,1 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku, tj. 13,3% wzrostu r/r.

Największe wzrosty sprzedaży narastająco w br. zostały odnotowane do: Francji (wzrost o 1,5 mln zł, tj. 147% wzrost r/r), Rumunii (wzrost o 0,9 mln zł, tj. 535% wzrost r/r), Wielkiej Brytanii (wzrost o 0,5 mln zł, tj. 369% wzrost r/r). Jednocześnie ES-SYSTEM zanotowała spadki sprzedaży na rynkach szwedzkim, niemieckim i portugalskim, dla których realizuje zmianę asortymentu produktowego, co powinno przynieść ożywienie popytu w kolejnym roku.

Sprzedaż eksportowa stanowiła po trzech kwartałach 20,7% całkowitej sprzedaży Grupy, czyli o 3,1 p.p. więcej r/r. Wzrost sprzedaży w I-III kwartałach br. był związany z dalszym rozwojem na rynkach: francuskim (wzrost udziału do 9,4% z 4,3%), szwajcarskim (wzrost udziału do 5,9% z 4,7%) oraz rumuńskim (wzrost udziału do 4,2% z 0,8%).

- Największy procentowy udział w naszej sprzedaży eksportowej przypada obecnie dla Szwecji, Francji oraz Czech. W oparciu o aktualny portfel zamówień, zakładamy dalszy wzrost eksportu na koniec 2016 roku, przede wszystkim na rynkach europejskich - podsumowuje prezes Gawrylak.

W III kwartale 2016 roku spółka zakończyła realizację m.in. poniższych obiektów:

"Admiral Casino, Malaga, Hiszpania

"Biurowiec Strip, Dublin, Irlandia

"Budynek La Poste, Paryż, Francja

"Centrum Handlowe Lawina, Lwów, Ukraina

"Biurowiec Mecamat, Marsylia, Francja

"Biurowiec Oregon, Bukareszt, Rumunia

"Fabryka wyrobów spożywczych Manner, Wiedeń, Austria

"Garaże podziemne Wipark, Wiedeń, Austria

"Centrum biurowe Wilo, Moskwa, Rosja

ROŚNIE UDZIAŁ ROZWIĄZAŃ LED-OWYCH W SPRZEDAŻY

Kontynuowany jest wzrost udziału rozwiązań w technologii LED w całkowitej sprzedaży Grupy. W III kwartale 2016 roku udział oświetlenia LED w sprzedaży w kraju stanowił 61,4%, wobec 44,8% w III kwartale 2015 roku. Narastająco Grupa zanotowała wzrost sprzedaży produktów LED w kraju o 22% r/r, co oznacza wzrost udziału do 58% w I-III kwartale 2016 roku z 44% w trzech kwartałach 2015 roku.

Udział sprzedaży produktów LED na rynku eksportowym wyniósł w III kwartale 2016 roku 74,2% w stosunku do 70,29% w III kwartale 2015 roku. Narastająco ES-SYSTEM zanotowała wzrost sprzedaży produktów LED w eksporcie o 43% r/r, co oznacza wzrost udziału do 74,4% po trzech kwartałach 2016 roku z 61,3% po trzech kwartałach 2015 roku.

Wartość sprzedaży całkowitej rozwiązań w technologii LED w III kwartale 2016 roku stanowiła 63,8% całkowitych przychodów ze sprzedaży. Dla porównania, udział ten w roku ubiegłym wyniósł 48,6%. Wartość sprzedaży rozwiązań w technologii LED po trzech kwartałach 2016 r. stanowiła 61,2% całkowitych przychodów ze sprzedaży. Udział ten w roku ubiegłym wyniósł 46,9%.

- Oświetlenie LED jest jednym z filarów rozwoju naszej firmy. W ciągu ostatnich dwóch lat zanotowaliśmy gwałtowny, bo aż 100% wzrost sprzedaży tego oświetlenia. Klienci coraz częściej stawiają na technologię LED jako rozwiązanie bardziej efektywne energetycznie i ekonomicznie. Patrząc na rosnący popyt na tego typu systemy oświetleniowe, widzimy potencjał dalszego wzrostu udziału sprzedaży LED-ów w 2016 roku - komentuje prezes ES-SYSTEM.

ZYSKI POD WPŁYWEM ZDARZEŃ JEDNORAZOWYCH

W III kwartale br. Grup ES-SYSTEM zanotowała spadek wyniku EBIT o 63% r/r do poziomu 1,8 mln zł. Narastająco po trzech kwartałach 2016 roku EBIT wyniósł 0,95 mln zł, tj. 86% spadku r/r, pochodna wyższych kosztów sprzedaży oraz gorszego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej tj. -1,7 mln zł wobec -0,7 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku. Narastająco, w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, Grupa zanotowała wzrost kosztów operacyjnych o 5,1% do poziomu 44,8 mln zł, spowodowany głównie wzrostem kosztów sprzedaży tj. o 6,6% r/r do poziomu 29,6 mln zł, pochodna udziału w targach branżowych Light&Building we Frankfurcie (koszt ok. 0,8 mln zł) i prowizji zagranicznych przedstawicieli handlowych. Koszty zarządu wzrosły o 2,1% do poziomu 15,2 mln zł.

W omawianym okresie spółka poniosła koszty w wyniku zdarzeń jednorazowych: odpis aktualizujący wartość zaliczki wpłaconej przez spółkę ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o. (0,7 mln zł) na zakup narzędzia produkcyjnego, odpisy aktualizujące wartość zapasów i kosztów likwidacji towarów i materiałów w łącznej kwocie 0,6 mln zł, oraz odpisy aktualizujące wartość środków trwałych w spółce ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o. w wysokości 0,25 mln zł. Odpisy te wpłynęły na wynik na pozostałej działalności operacyjnej.

W III kwartale br. Grupa wykazała zysk netto na poziomie 1,5 mln zł, tj. o 3 mln zł mniej niż w porównywalnym kwartale roku ubiegłego (-66,3% r/r). Po trzech kwartałach 2016 roku Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 1,3 mln zł wobec 7 mln zł zysku w ubiegłym roku, tj. 82% spadku r/r. Na koniec III kwartału 2016 roku ES-SYSTEM dysponowała 16,8 mln zł środków pieniężnych wobec 14 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku.

PERSPEKTYWY W 2016 ROKU

Zarząd nie oczekuje znaczącego ożywienia na rynku w IV kwartale br. Na podstawie koniunktury w budownictwie, wstrzymywania realizacji inwestycji lub przesunięcia ich na przyszłe okresy oraz wyników za I-III kwartał 2016 roku, Zarząd spodziewa się w IV kwartale 2016 roku jednocyfrowego w ujęciu procentowym spadku poziomu sprzedaży w stosunku do IV kwartału 2015 roku. Biorąc pod uwagę obecny stan zamówień oraz toczące się rozmowy z kontrahentami, spółka ma nadzieję na zwiększenie sprzedaży eksportowej w 2016 roku w stosunku do roku 2015.

W perspektywie 2017 roku Zarząd ma nadzieję na wzrosty na rynku w II półroczu wraz z odbudową rynku inwestycyjnego po uruchomieniu projektów unijnych.

W br. Zarząd jest w trakcie realizacji inwestycji, które powinny przełożyć się na poprawę sytuacji konkurencyjnej spółki w kraju i za granicą. Capex w I-III kwartale br. wyniósł 2,6 mln zł. W IV kwartale br. w planach są: zakup nowej linii SMD do montażu elektroniki, maszyn i urządzeń do obróbki materiałów z tworzyw sztucznych. Założony na początku roku plan wydatków inwestycyjnych na poziomie ok. 10 mln zł zostanie zrealizowany w pełnej wysokości.

ES-SYSTEM S.A. to największa polska firma w branży oświetleniowej w segmencie profesjonalnej techniki oświetleniowej dla obiektów budownictwa ogólnego, architektonicznego, mieszkalnego, przemysłowego, specjalistycznego i zewnętrznego. Spółka tworzy wyspecjalizowaną Grupę Kapitałową, z własnymi zakładami produkcyjnymi, która wytycza kierunki rozwoju branży zarówno w obszarze innowacyjnych rozwiązań technologicznych, energooszczędności, jak i wzornictwa.

oprMZB

Dowiedz się więcej na temat: ze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »