Reklama

Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

W pierwszym półroczu 2012 roku Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 158,2 mln zł, o 9,1 proc. wyższe niż w pierwszym półroczu roku ubiegłego, pomimo trudnych warunków rynkowych, tak w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych, co spowodowało spadek przychodów w drugim kwartale o 22,0 proc. r/r. Spółka znacząco poprawiła poziom przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, zwiększając stan gotówki do ponad 200 mln zł. Zysk netto za pierwsze półrocze wyniósł 37,1 mln zł, a EBIT 42,2 mln zł.

Sprzedaż do podmiotów z grupy Goodyear w pierwszym półroczu wyniosła 1 021,9 mln zł i wzrosła o 9,7 proc. stanowiąc 88,2 proc. sprzedaży ogółem. Sprzedaż do podmiotów niepowiązanych to 136,3 mln zł i wzrosła o 5,1 proc. w porównaniu do analogicznego półrocza roku ubiegłego.

- Wyniki finansowe naszej spółki są pochodną sytuacji na rynku opon w Europie i po części także w Polsce. Największy wpływ na osiągnięte wyniki miały znaczący, w niektórych segmentach dwucyfrowy spadek potencjału rynku, zmiana kursów walutowych oraz nadal widoczna presja na ceny podstawowych surowców. W tych trudnych warunkach zwiększyliśmy nasze udziały rynkowe, ograniczając presję spadków rynku na nasze wyniki. Wysoka konkurencyjność spółki, tak co do jakości produktu, jak i efektywności kosztowej oraz wysoka płynność bilansu, umożliwią nam skuteczne konkurowanie również na tak trudnym rynku - powiedział Jacek Pryczek, prezes zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Reklama

Zysk brutto ze sprzedaży za pierwsze półrocze 2012 roku wyniósł 94,7 mln zł, tj. o 12,5 proc mniej, niż w pierwszym półroczu 2011 roku. Spadek zysku brutto ze sprzedaży jest wynikiem spadku wartości sprzedaży oraz wzrostu jednostkowych kosztów produkcji, które wzrosły o 14,4 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego. Wzrost nastąpił zarówno w materiałach, ze względu na nadal widoczną presję na ceny niektórych surowców, jak i w kosztach przetwarzania.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 44,9 mln zł, tj. o 9,7 mln zł mniej, niż w pierwszym półroczu 2011 roku. Obniżeniu uległ także udział tych kosztów w wartości sprzedaży, z 5,2 proc. w 2011 roku do 3,9 proc. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł minus 7,4 mln zł i jest niższy o 5,4 mln zł, niż w pierwszym półroczu 2011 roku z powodu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. Koszty te wyniosły 6,4 mln zł, a w analogicznym półroczu roku ubiegłego nie wystąpiły. Lepszy o 0,8 mln zł był natomiast wynik na zbyciu i aktualizacji niefinansowych aktywów trwałych oraz uzyskano 0,3 mln zł ze sprzedaży praw do emisji dwutlenku węgla.

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) w pierwszym półroczu 2012 roku wyniósł 42,4 mln złotych i jest niższy o 9,2 mln zł, tj. o 17,8 proc. r/r.

Działalność finansowa przyniosła przychód 4,3 mln zł, tj. o 2,2 mln zł większy niż w analogicznym półroczu roku 2011. Aktualizacja wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych przyniosła przychód 5,0 mln zł, tj. o 1,7 mln zł większy, niż w pierwszym półroczu roku ubiegłego. Na koniec czerwca 2012 roku Spółka nie posiadała umów długoterminowych w walutach obcych, dla których był rozpoznawany wbudowany instrument pochodny jakim jest kurs walut obcych i saldo należności oraz zobowiązań z tego tytułu wynosi zero. Różnice kursowe wygenerowały przychód 1,4 mln zł, czyli o 0,3 mln zł mniejszy, niż w analogicznym półroczu poprzedniego roku. Z tytułu odsetek od wolnych środków pieniężnych uzyskano przychód 1,3 mln zł. Odsetki od zewnętrznych źródeł finansowania wyniosły 3,4 mln zł.

Zysk netto za pierwsze półrocze wyniósł 37,1 mln zł, tj. o 13,9 proc. mniej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Notowania spółki Firma Oponiarska DĘBICA SA

Na koniec czerwca 2012 roku aktywa trwałe wyniosły 674,1 mln zł i wzrosły o 8,6 mln złotych w ciągu pierwszego półrocza. Rzeczowe aktywa trwałe wzrosły o 14,5 mln zł, wartości niematerialne i prawne zmniejszyły się o 0,7 mln zł. Aktywa z tytułu podatku odroczonego zmniejszyły się o 5,2 mln zł.

Aktywa obrotowe wyniosły 714 mln zł i zmniejszyły się w ciągu pierwszego półrocza 2012 roku o 75,2 mln złotych. Zapasy wyniosły 143,1 mln zł i obniżyły się o 143,1 mln złotych w związku ze zmianą modelu sprzedaży do grupy Goodyear. Należności krótkoterminowe wyniosły 38,9 mln zł i zmniejszyły się w ciągu pierwszego półrocza 2012 roku o 104,9 mln zł, w tym o 98,8 mln zł od jednostek powiązanych Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 229,3 mln zł i zwiększyły się w ciągu pierwszego półrocza 2012 roku o 170,7 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wzrosły o 144,5 mln zł, a pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (weksle) wzrosły o 26,2 mln złotych. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wzrosły o 2,2 mln zł. Łącznie aktywa Spółki obniżyły się o 66,6 mln zł.

Kapitał własny na koniec czerwca 2012 roku wynosi 809,9 mln zł i obniżył się w ciągu półrocza o 8,3 mln zł. Zysk netto za pierwsze półrocze wyniósł 37,1 mln zł, a na dywidendę dla akcjonariuszy za 2011 rok przeznaczono 45,4 mln zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 578,2 mln zł, czyli o 58,3 mln zł mniej niż na początek roku 2012. O 29,9 mln zł zostały obniżone zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym oraz o 64,6 mln zł zobowiązania krótkoterminowe handlowe i budżetowe. O 45,4 mln zł wzrosły zobowiązania z tytułu dywidendy, która będzie wypłacona akcjonariuszom w grudniu 2012 roku. Rezerwy na zobowiązania obniżyły się o 7,1 mln zł, a zobowiązania długoterminowe o 4,8 mln zł. Fundusz socjalny zwiększył się o 2,7 mln zł.

W pierwszym półroczu 2012 roku działalność operacyjna wygenerowała 207,1 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych. Na działalność inwestycyjną przeznaczono 30,8 mln zł. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej wyniosły minus 31,6 mln zł. Na spłatę kredytu w rachunku bieżącym przeznaczono 29,9 mln zł; na odsetki 0,6 mln zł, a na raty leasingowe 1,1 mln zł. Przepływy pieniężne netto za pierwsze półrocze 2012 roku wyniosły 144,6 mln zł. Środki pieniężne zwiększyły się z 58,3 mln zł na początek roku do 202,9 mln zł na koniec czerwca 2012 roku.

W 2012 roku nastąpiła zmiana modelu prowadzenia biznesu w grupie Goodyear, polegająca na sprzedaży opon marek innych niż Dębica zaraz po zakończeniu procesu produkcyjnego. Sprzedaż jest realizowana do podmiotu Goodyear Dunlop Tires Operations SA z siedzibą w Luxemburgu, zarejestrowanego w Polsce dla potrzeb VAT. Zmiana modelu biznesowego spowodowała, że sprzedaż eksportowa została zastąpiona sprzedażą krajową oraz nie występuje bezpośrednia sprzedaż opon do Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. Ponadto zmniejszeniu uległ poziom zapasów wyrobów gotowych oraz wzrosły zobowiązania z tytułu podatku VAT.

Firma Oponiarska Dębica S.A. jest liderem polskiego rynku opon do samochodów osobowych i dostawczych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company. Firma produkuje opony takich marek, jak: Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava. Sprzedaje swoje produkty w Polsce i 60 krajach na sześciu kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, USA i Brazylii.

Opr. MM

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »