Reklama

Wyniki Grupy KGHM po pierwszym półroczu 2015 roku

Miliardowe wyniki Grupie Kapitałowej KGHM zostały osiągnięte przy spadających cenach miedzi i srebra, stabilnej produkcji i utrzymaniu dyscypliny kosztowej.

Jednostkowy zysk netto KGHM w 2Q'15 wyniósł 824 mln PLN wobec 520 mln PLN rok wcześniej. Wynik okazał się dużo lepszy od oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP na poziomie 681 mln PLN. jednostkowa EBITDA sięgnęła 1,27 mld PLN i była zbliżona do przewidywań analityków.

Reklama

Przychody na poziomie 10,1 mld PLN i zysk netto 1,2 mld PLN w Grupie Kapitałowej KGHM.

W pierwszych sześciu miesiącach 2015 roku dolarowe ceny miedzi, w porównaniu do pierwszego półrocza roku 2014, obniżyły się o 14 procent, a srebra o 17 procent. Na wyniki Grupy KGHM pozytywnie wpływał kurs walutowy USD/PLN. Niższa dolarowa cena czerwonego metalu była w dużej mierze równoważona osłabieniem złotego.

Pomimo obserwowanych spadków notowań metali, średnia cena miedzi wyrażona w PLN była nieznacznie wyższa od tej notowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku - wyjaśnia Jarosław Romanowski, I wiceprezes zarządu KGHM ds. finansowych.

Podobny efekt można zaobserwować również w przypadku rynku srebra. W I półroczu br. produkcja miedzi ekwiwalentnej w Grupie KGHM wzrosła o 2 procent. Zmiana ta nastąpiła zarówno w KGHM Polska Miedź SA, jak i w KGHM International, gdzie wzrost związany jest z wyższymi wynikami produkcyjnymi w kopalni Robinson. KGHM utrzymał dyscyplinę kosztową. Koszt jednostkowy produkcji miedzi C1 w warunkach porównywalnych do pierwszego półrocza roku 2014 w zakresie notowań i kursu, zmniejszył się o 3 procent dla całej Grupy.

W tym samym czasie nastąpił również wzrost wolumenu sprzedaży miedzi oraz złota, co przy korzystnym kursie walutowym skutkowało osiągnięciem wyższego poziomu przychodów ze sprzedaży o 5 procent niż w analogicznym okresie roku 2014.

Zgodnie z planem są realizowane istotne inwestycje zarówno w kraju, jak i za granicą. Kopalnia Sierra Gorda w czerwcu rozpoczęła komercyjną produkcję i jest bardzo blisko osiągnięcia zakładanych mocy przerobowych. Zgodnie z planem realizujemy projekty Victoria i Ajax w Kanadzie oraz Głogów Głęboki - Przemysłowy w Zagłębiu Miedziowym. Kontynuujemy także Program Modernizacji Pirometalurgii - informuje Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM.

Produkcja miedzi w koncentracie w kopalni Sierra Gorda w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosła około 38 tys. ton. W połowie kwietnia wyprodukowany został pierwszy koncentrat molibdenu, zaś w lipcu zainicjonowane zostały prace projektowe w zakresie II fazy rozwoju kopalni. W projekcie Victoria trwają przygotowania do prac bezpośrednio związanych z głębieniem szybu.

Realizowane są prace związane z przygotowaniem infrastruktury powierzchniowej. Kanadyjski regulator zatwierdził dokument Application Information Requirements, którego akceptacja umożliwi złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia środowiskowego dla kopalni Ajax.

Zgodnie z planem postępują prace przy budowie szybu GG -1, który jest niezbędny dla eksploatacji złoża Głogów Głęboki - Przemysłowy. Na koniec pierwszego półrocza głębokość szybu osiągnęła 563 m (docelowa całkowita głębokość szybu - 1340 m o średnicy 7,5 m). Trwają prace budowlano-montażowe w obrębie głównych elementów technologicznych modernizowanego ciągu pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów. Zakontraktowano 98 procent umów na prace budowlano-montażowe. Uruchomienie instalacji planowane jest na IV kwartał 2016.

W czerwcu 2015 została opublikowana pierwsza edycja Raportu Zasobowego, który konsoliduje i systematyzuje wiedzę na temat zasobów geologicznych i eksploatacyjnych kontrolowanych przez Grupę KGHM. Raport został przygotowany zgodnie ze standardami i definicjami Kanadyjskiego Instytutu Górnictwa, Metalurgii i Przemysłu Naftowego, zawartymi w dokumencie NI 43-101.

Obok australijskiego standardu JORC, jest to jeden z dwóch głównych światowych standardów przedstawiania zasobów.

Raport Zasobowy prezentuje zasoby geologiczne i eksploatacyjne według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku. Najważniejsze dane to:

- 22,.7 mln ton miedzi w udokumentowanych zasobach rud miedzi w kategorii udowodnione i prawdopodobne (Proven and Probable).

- 44,4 mln ton miedzi w udokumentowanych zasobach rud miedzi w kategorii zmierzone i wskazane (Measured and Indicated; zasoby geologiczne w kategorii zmierzone i wskazane zawierają zasoby eksploatacyjne w kategorii udowodnione i prawdopodobne). o 8,7 mln ton miedzi w udokumentowanych zasobach rud miedzi w kategorii wnioskowane.

Istotną cechą ostatniego okresu jest duża zmienność warunków makroekonomicznych. W związku z powyższym KGHM z uwagą analizuje możliwe zagrożenia i ryzyka, zakładając możliwość dalszych niekorzystnych dla spółki zmian w zakresie cen miedzi i srebra. Potencjalny wpływ tych zmian może oznaczać ewentualną potrzebę weryfikacji nakładów inwestycyjnych i obniżenia wartości aktywów produkcyjnych. Jeśli współczynnik relacji kapitalizacja rynkowa spółki do wartości aktywów netto w długim terminie (powyżej 1 roku) utrzyma się poniżej 0,8, spółka będzie zobowiązana do zbadania przesłanek i przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywów netto.

KGHM analizuje również następstwa ewentualnego dalszego umacniania się amerykańskiej waluty, co oznacza presję na dolarowe ceny surowców. Istotne znaczenie może mieć także większe od oczekiwanego spowolnienie chińskiej gospodarki, co może skutkować spadkiem tempa wzrostu konsumpcji miedzi.

W związku z tym spółka dokonuje przeglądu projektów i programów inwestycyjnych, zakładając możliwość przesunięcia projektów w czasie oraz zawieszenia niektórych inwestycji. Analizowane są scenariusze działań w przypadku długoterminowego utrzymywania się cen metali na niskich poziomach. Mając pełną świadomość czynników zagrażających realizacji planów Grupy KGHM, spółka z wyprzedzeniem podejmuje działania służące osłabieniu ich negatywnego wpływu.

żródło KGHM Polska Miedź S.A.

Wyniki po pierwszym półroczu 2015 r. wskazują, że wynik KGHM na koniec roku będzie porównywalny z rokiem 2014 - poinformował na konferencji wiceprezes Jarosław Romanowski.

Dodał, że w związku z tym spółka chciałaby wypłacić dywidendę z zysku za 2015 r. zgodnie z planem. Polityka dywidendowa KGHM zakłada, że zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie do jednej trzeciej jednostkowego wynik

- Podtrzymujemy, że do końca tego toku wyprodukujemy 100 tys. ton koncentratu miedzi w kopalni Sierra Gorda, pomimo że do końca pierwszego półrocza było to 38 tys. ton. Drugie półrocze będzie lepsze, bo cały proces produkcji będzie odpowiednio skalibrowany - zapowiedział na konferencji Chmielewski.

Dodał, że produkcja molibdenu sięgnie w tym roku 25-30 mln funtów. - Sierra Gorda rozpoczęła produkcję komercyjną w czerwcu, w związku z tym za trzeci kwartał będziemy przedstawiać pełny rachunek zysków i strat - przypomniał wiceprezes Jarosław Romanowski.

Wspólnikami we przedsięwzięciu Sierra Gorda są: KGHM International (55 proc. - jednostka zależna KGHM Polska Miedź); Sumitomo Metal Mining (31,5 proc.) i Sumitomo Corporation (13,5 proc.)

KGHM nie prowadzi rozmów w sprawie wniesienia aktywów do FIPP, funduszu zarządzanego przez PIR - poinformował wiceprezes KGHM Marcin Chmielewski.

KGHM ma przygotowane procedury w przypadku wrogiego przejęcia, które jest potencjalnym ryzykiem. Obecnie jednak nie można powiedzieć, że taki proces się toczy - poinformował dziennikarzy Marcin Chmielewski, wiceprezes KGHM.- Osiągamy minima cenowe na naszych akcjach, podczas gdy inni szukają możliwości przejęć. Dlatego takie ryzyko (wrogiego przejęcia - PAP)potencjalnie istnieje. Natomiast obserwujemy wolumeny naszych akcji i nie mogę powiedzieć, że taki proces się toczy - powiedział Chmielewski.

PAP

Dowiedz się więcej na temat: ceny miedzi | KGHM Polska Miedź SA | złoto | srebro

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »