Reklama

Zysk netto Banku Millennium lepszy niż oczekiwano

Skonsolidowany zysk netto grupy Banku Millennium w III kwartale 2019 roku wyniósł 200,1 mln zł, czyli był na poziomie zbliżonym do osiągniętego rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk netto banku okazał się 11,8 proc. powyżej konsensusu na poziomie 179 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto za trzeci kwartał 2018 roku wahały się od 137 mln zł do 198 mln zł.

W przypadku Millennium analitycy oczekiwali, że zysk netto będzie niższy niż przed rokiem. Ma spaść o 11 proc.

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 687,6 mln zł i okazał się zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 694,3 mln zł (w przedziale oczekiwań 685 - 705 mln zł).

Wynik z prowizji wyniósł z kolei 178,3 mln zł wobec konsensusu na poziomie 176,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 170 mln zł do 181 mln zł).

Reklama

Odpisy wyniosły w trzecim kwartale 2019 roku 136,4 mln zł i były 4 proc. powyżej oczekiwań. Rynek spodziewał się odpisów na poziomie 130,8 mln zł.

Bank podał, że wstępna łączna rezerwa na zwroty prowizji od kredytów gotówkowych po werdykcie TSUE wyniosła 53 mln zł. Grupa rozpoznała w wyniku odsetkowym rezerwę 21 mln zł na potencjalne zwroty prowizji w związku z wcześniejszą spłatą kredytów konsumpcyjnych.

Koszty integracji z Euro Bankiem w III kwartale wyniosły 44,3 mln zł.

Pod koniec maja Bank Millennium sfinalizował transakcję zakupu Euro Banku i jest on konsolidowany w wynikach grupy od czerwca 2019 roku, co ma wpływ na porównywalność wyników z poprzednimi okresami. Trzeci kwartał 2019 roku był pierwszym pełnym kwartałem konsolidacji z Euro Bankiem.(PAP Biznes)

Co po wyroku TSUE?

Bank Millennium ocenia, że aktualnie brak możliwości racjonalnej oceny wpływu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na toczące się postępowania sądowe - podał bank w raporcie kwartalnym.

"Zakres zagadnień jakie zgodnie z orzeczeniem ETS pozostają do oceny sądów krajowych przy jednoczesnym istnieniu określonych wątpliwości interpretacyjnych wyroku ETS powodują aktualnie brak możliwości racjonalnej oceny wpływu wyroku ETS na toczące się postępowania, wskazując jednocześnie na konieczność analizy orzecznictwa w tym zakresie" - napisano w raporcie.

Bank podał, że w obszarze portfela walutowych kredytów hipotecznych dotychczas większość z wyroków w sprawach jego dotyczących była dla banku korzystna.

"Jednakże należy zauważyć istnienie istotnego ryzyka, że taka korzystna dla banku linia orzecznicza może ulec zmianie, skutkiem czego rozstrzygnięcia w toczących się postępowaniach mogą zapadać niezgodnie z żądaniem banku" - napisano w raporcie.

Bank podał, że łączna wartość przedmiotu sporu dla tzw. pozostałych spraw (głównie dotyczących portfela walutowych kredytów hipotecznych oraz spraw opcyjnych), w których spółki grupy występowały w roli pozwanego wynosi 481,9 mln zł. Kwota ta nie uwzględnia pozwów grupowych.

W postępowaniu grupowym związanym z kwestią indeksacji liczba członków grupy wynosi 5.350, a liczba umów kredytowych objętych postępowaniem wynosi 3.288. Wartość przedmiotu sporu została oszacowana na ok. 146 mln zł. Bank podał, że dotychczas nie został wyznaczony żaden termin rozprawy.

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze 2 427 665 1 881 425 563 446 442 324
Przychody z tytułu opłat i prowizji 661 098 619 908 153 437 145 741
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 735 854 743 970 170 787 174 908
Wynik finansowy po opodatkowaniu 533 763 548 134 123 883 128 867
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 537 049 581 480 124 646 136 706
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -824 279 -1 230 090 -191 310 -289 195
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 205 038 -3 646 878 47 588 -857 383
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 841 741 -256 964 195 363 -60 412
Przepływy pieniężne netto, razem 222 500 -5 133 932 51 641 -1 206 990
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,44 0,45 0,10 0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,44 0,45 0,10 0,11
Aktywa razem 97 914 135 80 458 914 22 387 538 18 711 375
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 1 756 132 1 788 857 401 530 416 013
Zobowiązania wobec klientów 80 341 143 66 243 769 18 369 568 15 405 528
Kapitał własny 8 921 436 8 384 386 2 039 838 1 949 857
Kapitał zakładowy 1 213 117 1 213 117 277 373 282 120
Liczba akcji (w szt.) 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,35 6,91 1,68 1,61
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,35 6,91 1,68 1,61
Współczynnik wypłacalności 20,24% 21,68% 20,24% 21,68%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -

Najwięcej emocji i istotnych zmian kursów mogą wywołać raporty finansowe banków. Sektor znajduje się w ostatnich miesiącach pod presją, ze względu na dwa wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pierwszy dotyczy zwrotu opłat za spłacone przed terminem kredyty konsumpcyjne, drugi - wskazówek dla krajowych sądów dotyczących orzekania w sprawach kredytów indeksowanych kursem waluty obcej.

Choć w dłuższej perspektywie to drugie rozstrzygnięcie jest z punktu widzenia wyników finansowych banków dużo groźniejsze, to w najbliższych miesiącach akcjonariusze instytucji finansowych odczują przede wszystkim pierwszy z wyroków.

W zeszłym tygodniu przekonali się o tym posiadacze walorów Aliora, który poinformował, że z tego tytułu jego zysk netto w III kwartale obniży się o 83 mln zł. Kurs akcji spadł na piątkowej sesji o 15 proc., do najniższego poziomu w historii.

ŁUKASZ JAŃCZAK, IPOPEMA SECURITIES

"Wpływ na wyniki miały wydarzenia jednorazowe. Bank z jednej strony zanotował zysk na Bliku w wysokości 45 mln zł, a z drugiej strony zawiązał rezerwę na kredyty konsumpcyjne. Bank pokazał bardzo mocny wynik odsetkowy pomimo tego, że część tej rezerwy w wysokości 21 mln zł widoczna jest także w wyniku odsetkowym. Bank pokazał trochę niższe koszty, ale trochę wyższe koszty ryzyka. Mamy pozytywny miks pozytywnych wydarzeń jednorazowych, ale i mocnej działalności operacyjnej.

Zysku na transakcji dotyczącej Blika rynek mógł się nie spodziewać, być może transakcja będzie widoczna także w innych bankach.

Myślę, że początkowo reakcja rynku będzie pozytywna. Rynek skupi się później na komentarzach banku dotyczących wyroków TSUE".

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »