Zysk netto JSW wyniósł 312,1 mln zł

Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w czwartym kwartale 2018 roku 312,1 mln zł wobec 748 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie rocznym. Konsensus PAP Biznes zakładał 335,6 mln zł zysku.

Oczekiwania analityków co do wyniku netto wahały się w przedziale od 296 mln zł do 390 mln zł zysku. Mediana prognoz wynosiła 335,8 mln zł.

Zysk operacyjny grupy w czwartym kwartale wyniósł 399,1 mln zł wobec 909,8 mln zł rok wcześniej. Konsensus zakładał zysk EBIT na poziomie 426,2 mln zł.

Zysk EBITDA wyniósł 612,1 mln zł wobec 1,12 mld zł rok wcześniej i wobec oczekiwań analityków na poziomie 614,3 mln zł.

Przychody grupy JSW wzrosły do 2,52 mld zł z 2,19 mld zł. Rynek oczekiwał 2,43 mld zł przychodów.

W całym 2018 roku grupa JSW ma 9,81 mld zł przychodów (wzrost o 10,5 proc. rdr), 3,02 mld zł EBITDA (spadek o 23,4 proc. rdr) oraz 1,74 mld zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (spadek o 16,7 proc.). Marża EBITDA na koniec zeszłego roku spadła do 30,8 proc., z 31,6 proc. w 2017 roku.

Reklama

EBITDA segmentu Węgiel za 12 miesięcy wyniosła 2,37 mld zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiła 3,68 mld zł. EBITDA skorygowana o odpisy wyniosła w 2018 roku 2,26 mld zł, a rok wcześniej 3,19 mld zł.

EBITDA segmentu Koks po czterech kwartałach wyniosła 516,6 mln zł wobec 48,9 mln zł w 2017 roku.

Z kolei EBITDA pozostałych segmentów wyniosła w tym okresie 149,3 mln zł, wobec 113,3 mln zł przed rokiem.

Poniżej przedstawiamy wyniki JSW za czwarty kwartał 2018 i porównanie do konsensusu PAP Biznes (dane w mln zł).

4Q2018 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2018 rdr
Przychody 2523,0 2433,4 3,7% 15,0% 7,2% 9810,0 10,5%
EBITDA 612,1 614,3 -0,4% -45,3% -4,5% 3020,1 -23,4%
EBIT 399,1 426,2 -6,4% -56,1% -12,7% 2254,0 -27,7%
zysk netto j.d. 312,1 335,6 -7,0% -58,3% -10,1% 1737,0 -31,6%
marża EBITDA 24,3% 25,3% -1,01 -26,77 -2,98 30,79% -13,61
marża EBIT 15,8% 17,5% -1,64 -25,67 -3,60 22,98% -12,13
marża netto 12,4% 13,8% -1,39 -21,73 -2,38 17,71% -10,88

Jastrzębska Spółka Węglowa w celach na 2019 rok zakłada wzrost wolumenu produkcji węgla w stosunku do 2018 roku oraz wzrost udziału węgla koksowego w produkcji powyżej 70 proc.

W 2018 roku JSW wyprodukowała 15,02 mln ton węgla, co oznacza wzrost wobec 2017 roku o 3,3 proc. Węgiel koksowy stanowił 69 proc. całości produkcji. Średnia cena węgla koksowego w zeszłym roku wyniosła 658,67 zł (+0,3 proc. rdr).

CAPEX JSW w zeszłym roku wzrósł o 63,2 proc., do 1,67 mld zł.

Wśród planowanych na 2019 rok inwestycji jest budowa nowych poziomów oraz unowocześnienie wyposażenia frontów wydobywczych w celu podniesienia bezpieczeństwa i efektywności zakładów, budowa kopalni Bzie Dębina (pierwsza ściana w 2022 roku), modernizacja ZPMW w KWK Budryk i KKWK Knurów-Szczygłowice, a także modernizacja basterii nr 4 w Koksowni Przyjaźń.

Dane operacyjne JSW w czwartym kwartale 2018 roku (wg wyliczeń PAP Biznes):

4Q2018 4Q2017 zmiana % YTD2018 YTD2017 zmiana %
Węgiel
Produkcja (mln ton) 3,7 3,5 5,7% 15 14,8 1,4%
Węgiel koksowy (w mln ton) 2,2 2,6 -15,4% 10,3 10,7 -3,7%
Węgiel energetyczny (mln ton) 1,5 0,9 66,7% 4,7 4,1 14,6%
Sprzedaż ogółem JSW (mln ton) 3,7 3,6 2,8% 14,8 14,6 1,4%
Węgiel koksowy (w mln ton) 2,4 2,6 -7,7% 10,4 10,4 0,0%
Węgiel do celów energet. (mln ton) 1,3 1 30,0% 4,4 4,2 4,8%
Sprzedaż wewnątrzgrupowa (mln ton) 1,1 1,2 -8,3% 4,4 4,5 -2,2%
Węgiel koksowy (w mln ton) 1,1 1,2 -8,3% 4,4 4,5 -2,2%
Węgiel do celów energet. (mln ton)
Sprzedaż dla odbiorców zewn. (mln) 2,6 2,4 8,3% 10,4 10,1 3,0%
Węgiel koksowy (w mln ton) 1,3 1,4 -7,1% 6 5,9 1,7%
Węgiel energetyczny (mln ton) 1,3 1 30,0% 4,4 4,2 4,8%
Koks
Produkcja (mln ton) 0,9 0,9 0,0% 3,6 3,5 2,9%
Sprzedaż dla odbiorców zewn. (mln ton) 0,9 0,9 0,0% 3,5 3,5 0,0%

Wyniki finansowe wg obszarów działalności wg wyliczeń PAP Biznes (dane w mln zł)

4Q2018 4Q2017 zmiana % YTD2018 YTD2017 zmiana %
Wydobycie i sprzedaż węgla kam.
Sprzedaż od odbiorców zewn. 1 213,3 1 139,1 6,5% 5 084,6 4 925,9 3,2%
Zysk operacyjny segmentu 253,6 833,9 -69,6% 1 753,1 3 001,9 -41,6%
Amortyzacja 172,5 172,3 0,1% 612,1 680,9 -10,1%
EBITDA 426,1 1 006,2 -57,7% 2 365,2 3 682,8 -35,8%
Wytw. sprzedaż koksu i węglopoch.
Sprzedaż od odbiorców zewn. 1 237,3 989,1 25,1% 4 451,5 3 688,1 20,7%
Zysk operacyjny segmentu 2 692,9 113,2 2278,9% 3 001,9 -47,9 --
Amortyzacja 25,4 25,4 0,0% 100,2 96,8 3,5%
EBITDA 132,8 138,6 -4,2% 516,6 48,9 956,4%
Pozostała działalność
Sprzedaż od odbiorców zewn. 72,5 64,6 12,2% 273,4 263,2 3,9%
Zysk operacyjny segmentu 14,3 7,1 101,4% 84,9 57,1 48,7%
Amortyzacja 16,8 13,9 20,9% 64,4 56,2 14,6%
EBITDA 31,1 21,0 48,1% 149,3 113,3 31,8%

W 2019 r. płace załogi JSW nie wzrosną?

Jastrzębska Spółka Węglowa, która w 2018 r. podwyższyła wynagrodzenia pracowników o 7 proc., w tym roku nie planuje wzrostu płac. Zarząd rozważy wypłatę załodze jednorazowego świadczenia, po ocenie wyników pierwszego półrocza oraz prognoz na kolejny okres - podała JSW.

W ub. tygodniu związkowcy zwrócili się do zarządu JSW o pilne spotkanie, by ustalić wysokość i termin wypłaty nagrody za miniony rok. Zarząd JSW - jak zadeklarował w piątek prezes spółki Daniel Ozon - chciałby podjąć takie rozmowy, ale dopiero w drugim półroczu.

- Rozmów jeszcze nie zaczęliśmy. Chcemy przeanalizować, jak będą wyglądały wyniki spółki po półroczu, outlook na drugą część roku, i dopiero wtedy dyskutować - powiedział prezes podczas konferencji podsumowującej wyniki JSW w ub. roku. Skonsolidowany zysk netto grupy JSW wyniósł w 2018 r. 1,76 mld zł.

Swój postulat wypłaty jednorazowej nagrody dla blisko 22-tysięcznej załogi JSW strona społeczna argumentowała "przekroczeniem wyników ekonomiczno-finansowych ujętych w planie techniczno-ekonomicznym JSW za 2018 rok".

- Dyskutujemy ze stroną społeczną; kilka lat temu wykazała się ona istotną elastycznością, dzięki której spółka przetrwała (...). Będziemy to (możliwość wypłaty jednorazowej nagrody - PAP) analizowali po wynikach półrocza, analizując też sytuację rynkową i to, co dzieje się na cenach - wyjaśnił Ozon.

Jak poinformował, tegoroczny fundusz płac w JSW pozostaje na ubiegłorocznym poziomie ok. 3,5 mld zł. - Na ten rok nie przewidujemy wzrostu płac - powiedział.

Jak podano w piątek, ubiegłoroczna podwyżka wynagrodzeń w JSW o 7 proc. oznacza dla spółki wzrost kosztów o ok. 170 mln zł, a kolejne prawie 75 mln zł to rosnące wraz z pensjami zasadniczymi dodatkowe składniki wynagrodzeń. Ponadto, spółka przeznaczyła w minionym roku ok. 300 mln zł na oddanie pracownikom świadczeń wstrzymanych na podstawie porozumienia oszczędnościowego z 2015 roku. Dodatkowy koszt 62 mln zł wiąże się natomiast ze zwiększeniem zatrudnienia o blisko 350 osób.

Pod marcowym wnioskiem o wypłatę nagrody za ub. rok podpisali się przedstawiciele reprezentatywnych związków JSW: Solidarności, Kadry oraz Federacji Związku Zawodowego Górników JSW. W tym roku związki nie wnioskowały natomiast o podwyżkę wynagrodzeń w JSW.

W czerwcu ub. roku zarząd JSW zawarł ze związkowcami porozumienie płacowe, które zakończyło wszczęty w połowie kwietnia 2018 r. spór zbiorowy w firmie. Związki domagały się 15 proc. podwyżki wynagrodzeń oraz nadpłaty świadczeń utraconych na mocy porozumienia z września 2015 r. Ostatecznie ustalono, że od czerwca 2018 r. JSW zwiększy fundusz wynagrodzeń o 7 proc. Spółka zobowiązała się też do wypłacenia pracownikom świadczeń, które utracili z powodu oszczędności w 2016 r. Chodziło o nadpłatę nagrody rocznej - tzw. 14. pensji oraz deputatu węglowego.

W porozumieniu zawartym w JSW we wrześniu 2015 r. na trzy lata (2016-2018) zawieszono tzw. czternastki i deputaty węglowe, a pracownicy administracji stracili prawo do nagród barbórkowych. W ub. roku zrekompensowano pracownikom ostatni utracony element, wynikający z tamtego porozumienia oszczędnościowego.

PAP/INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Netta

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »