• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (ACT)

  Dane finansowe I'19 II'19 III'19 IV'19 I'20
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 352 329,00 383 526,00 407 167,00 495 905,00 467 554,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) -1 456,00 -2 814,00 -4 102,00 3 397,00 1 590,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) -1 526,00 -2 798,00 -4 117,00 3 319,00 1 577,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) -1 540,00 -2 886,00 -4 109,00 3 525,00 1 588,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 559 818,00 547 727,00 548 673,00 546 407,00 566 145,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 114 231,00 111 559,00 106 621,00 110 966,00 111 804,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 16 957,00 16 957,00 16 957,00 16 957,00 16 957,00
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 6,74 6,58 6,29 6,54 6,59
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) -0,09 -0,17 -0,24 0,21 0,09