• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (AGT)

  Dane finansowe IV'11 I'12 II'12 III'12 IV'12
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 17 698,00 37 489,00 35 247,00 32 687,00 -5 302,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) -27 785,00 19 162,00 16 539,00 -3 969,00 -15 276,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) -29 907,00 17 461,00 13 677,00 -5 536,00 -17 404,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) -30 843,00 17 617,00 12 872,00 -5 704,00 -17 998,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 180 002,00 196 516,00 218 131,00 - 187 106,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 119 528,00 137 202,00 149 925,00 - 126 284,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 14 918,86 14 918,86 14 918,86 14 918,86 14 918,86
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 8,01 9,20 10,05 - 8,46
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) -2,07 1,18 0,86 -0,38 -1,21