• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (AMB)

  Dane finansowe II'22 III'22 IV'22 I'23 II'23
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 179 544,00 188 420,00 336 670,00 158 822,00 191 899,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) 10 664,00 19 151,00 59 224,00 6 863,00 14 531,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 9 579,00 17 005,00 57 632,00 5 036,00 14 014,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 7 408,00 13 419,00 46 865,00 3 832,00 11 772,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 699 918,00 758 051,00 872 795,00 729 500,00 772 039,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 357 146,00 371 670,00 381 787,00 384 887,00 390 713,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 25 206,64 25 206,64 25 206,64 25 206,64 25 206,64
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 14,17 14,74 15,15 15,27 15,50
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 0,26 0,44 1,50 0,10 0,40