• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (ARH)

  Dane finansowe I'21 II'21 III'21 IV'21 I'22
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 98 113,00 63 262,00 117 672,00 317 263,00 151 782,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) 15 908,00 5 755,00 29 917,00 95 691,00 53 091,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 14 047,00 7 203,00 30 354,00 96 181,00 53 522,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 10 742,00 -2 333,00 24 764,00 79 346,00 41 449,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 1 494 946,00 1 433 229,00 1 471 102,00 1 352 522,00 1 372 198,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 586 476,00 558 970,00 583 734,00 631 249,00 694 506,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 25 670,34 25 670,34 25 670,34 25 670,34 25 670,34
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 22,85 21,77 22,74 24,59 27,05
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 0,40 -0,09 0,96 3,09 1,61