• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (BMC)

  Dane finansowe III'19 IV'19 I'20 II'20 III'20
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 16 752,00 20 454,00 21 400,00 15 778,00 19 829,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) -3 336,00 736,00 4 283,00 -12 073,00 2 694,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) -3 062,00 -2 600,00 2 811,00 -12 638,00 1 910,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) -2 995,00 -5 853,00 2 445,00 -9 953,00 1 324,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 117 031,00 116 377,00 119 325,00 100 761,00 101 982,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 26 280,00 30 512,00 32 556,00 22 361,00 25 603,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 12 420,35 14 481,61 14 481,61 14 481,61 14 481,61
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 2,12 2,11 2,25 1,54 1,77
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) -0,24 -0,40 0,17 -0,69 0,09