• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (BMC)

  Dane finansowe IV'19 I'20 II'20 III'20 IV'20
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 20 454,00 21 400,00 15 778,00 19 829,00 21 615,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) 736,00 4 283,00 -12 073,00 2 694,00 8 589,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) -2 600,00 2 811,00 -12 638,00 1 910,00 7 554,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) -5 853,00 2 445,00 -9 953,00 1 324,00 7 753,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 116 377,00 119 325,00 100 761,00 101 982,00 111 487,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 30 512,00 32 556,00 22 361,00 25 603,00 33 526,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 14 481,61 14 481,61 14 481,61 14 481,61 14 481,61
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 2,11 2,25 1,54 1,77 2,32
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) -0,40 0,17 -0,69 0,09 0,54