• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (BOS)

  Dane finansowe II'21 III'21 IV'21 I'22 II'22
  PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK (TYS. ZŁ) 103 475,00 100 754,00 125 485,00 170 199,00 272 894,00
  PRZYCHODY Z TYTUŁU PROWIZJI (TYS. ZŁ) 43 586,00 44 086,00 47 166,00 50 854,00 39 677,00
  WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ (TYS. ZŁ) 148 856,00 146 229,00 174 122,00 190 105,00 262 459,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 10 005,00 29 735,00 31 777,00 35 740,00 75 349,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 4 744,00 23 875,00 16 717,00 23 387,00 60 490,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 19 675 003,00 19 498 386,00 20 585 740,00 20 371 100,00 23 609 563,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 1 904 966,00 1 920 309,00 1 865 795,00 1 848 331,00 1 888 660,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 92 947,67 92 947,67 92 947,67 92 947,67 92 947,67
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 0,05 0,26 0,18 0,25 0,65
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 20,50 20,66 20,07 19,89 20,32
  WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI 15,89 15,57 14,61 14,03 14,32