• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (CCC)

  Dane finansowe II'22 III'22 IV'22 I'23 II'23
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 1 882 000,00 2 377 400,00 2 422 100,00 2 441 700,00 2 064 100,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) -56 500,00 31 300,00 24 000,00 -50 100,00 -67 000,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) -154 500,00 -57 300,00 -65 000,00 -122 100,00 -154 100,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) -205 300,00 -51 400,00 -75 300,00 -111 900,00 -152 000,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 7 299 700,00 7 584 500,00 7 536 400,00 7 064 100,00 7 344 800,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 786 300,00 750 700,00 684 000,00 416 300,00 486 100,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 54 868,00 54 868,00 54 868,00 54 868,00 54 868,00
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 14,33 13,68 12,47 7,59 8,86
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) -3,80 -0,81 -1,18 -1,82 -2,56