• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (CIE)

  Dane finansowe I'21 II'21 III'21 IV'21 I'22
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 861 072,00 834 713,00 772 065,00 992 065,00 1 242 564,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) 137 248,00 100 599,00 57 494,00 60 430,00 131 368,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 138 274,00 39 747,00 56 472,00 37 657,00 116 411,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 183 699,00 8 591,00 41 332,00 58 015,00 103 984,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 6 053 837,00 5 969 634,00 6 098 268,00 7 145 820,00 7 390 858,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 2 307 898,00 2 180 298,00 2 299 883,00 2 400 707,00 2 497 577,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 52 699,91 52 699,91 52 699,91 52 699,91 52 699,91
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 43,79 41,37 43,64 45,55 47,39
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 3,50 0,15 0,79 1,11 1,98