• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (EAH)

  Dane finansowe IV'19 I'20 II'20 III'20 IV'20
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 45 071,00 38 252,00 39 740,00 51 727,00 44 018,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) 3 568,00 -1 676,00 3 418,00 4 370,00 1 703,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 2 870,00 -1 951,00 2 647,00 4 065,00 1 117,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 2 092,00 -1 973,00 1 995,00 3 288,00 533,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 143 673,00 139 699,00 132 752,00 140 113,00 143 522,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 51 835,00 50 375,00 52 584,00 56 127,00 56 637,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 2 233,50 2 233,50 2 233,50 2 233,50 2 233,50
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 23,21 22,55 23,54 25,13 25,36
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 1,15 -0,59 0,97 1,61 0,47