• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (ECH)

  Dane finansowe IV'20 I'21 II'21 III'21 IV'21
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 466 552,00 155 370,00 265 526,00 398 978,00 712 791,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) -112 520,00 72 952,00 -11 963,00 125 072,00 47 037,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 51 481,00 37 259,00 19 430,00 91 349,00 113 854,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 34 800,00 24 520,00 22 430,00 70 333,00 88 148,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 5 630 796,00 5 780 747,00 7 049 679,00 6 760 417,00 6 434 880,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 1 684 685,00 1 709 240,00 1 628 695,00 1 689 809,00 1 679 610,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 412 690,58 412 690,58 412 690,58 412 690,58 412 690,58
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 4,08 4,14 3,95 4,09 4,07
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 0,08 0,06 0,06 0,15 0,20