• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (ENA)

  Dane finansowe III'21 IV'21 I'22 II'22 III'22
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 5 479 576,00 5 863 279,00 7 241 463,00 7 462 464,00 8 018 616,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) 730 707,00 427 319,00 679 954,00 384 449,00 46 153,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 695 160,00 520 008,00 658 836,00 396 152,00 45 238,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 599 625,00 442 593,00 547 895,00 313 433,00 45 469,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 33 586 878,00 34 627 647,00 36 381 100,00 35 887 569,00 36 774 398,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 13 417 090,00 14 010 558,00 14 600 693,00 15 768 366,00 15 791 743,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 441 442,58 441 442,58 441 442,58 529 731,09 529 731,09
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 30,39 31,74 33,08 29,77 29,81
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 1,30 0,91 1,12 0,46 0,09