• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (ENI)

  Dane finansowe I'20 II'20 III'20 IV'20 I'21
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 12 300,00 16 783,00 32 803,00 25 910,00 27 389,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) -3 981,00 -1 226,00 6 873,00 -583,00 1 847,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) -3 612,00 -1 661,00 6 464,00 -1 125,00 1 580,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) -3 706,00 -1 914,00 5 281,00 -1 208,00 1 026,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 98 561,00 97 580,00 102 811,00 94 510,00 100 825,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 46 761,00 44 631,00 49 678,00 46 704,00 47 799,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 2,60 2,48 2,76 2,59 2,66
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) -0,20 -0,10 0,28 -0,06 0,06