• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (EUR)

  Dane finansowe III'21 IV'21 I'22 II'22 III'22
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 7 029 548,70 6 889 273,38 6 527 891,22 7 838 764,13 8 268 350,81
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) 94 021,09 95 181,27 1 661,15 104 478,33 132 061,31
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 58 705,79 73 300,79 -39 208,56 51 813,01 60 064,52
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 31 069,89 34 947,26 -50 335,01 19 191,32 41 751,95
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 8 103 819,06 8 487 298,75 8 436 501,40 8 669 413,66 8 523 671,22
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 707 317,03 699 121,09 647 775,22 648 943,20 690 080,61
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 139 163,29 139 163,29 139 163,29 139 163,29 139 163,29
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 5,08 5,02 4,65 4,66 4,96
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 0,20 0,19 -0,37 0,11 0,24