• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (IMC)

  Dane finansowe I'22 II'22 III'22 IV'22 I'23
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 39 748,00 35 109,00 29 328,00 55 982,00 43 777,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) -5 673,00 23 676,00 11 181,00 -12 504,00 -2 852,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) -10 104,00 21 995,00 944,00 -13 404,00 -4 108,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) -10 667,00 22 003,00 978,00 -13 435,00 -4 101,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 387 425,00 411 735,00 344 917,00 326 499,00 321 964,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 168 576,00 190 238,00 163 211,00 150 911,00 146 926,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 33 178,00 33 178,00 35 500,46 35 500,46 35 500,46
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 5,08 5,73 4,60 4,25 4,14
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) -0,32 0,66 0,03 -0,38 -0,11