• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (KGH)

  Dane finansowe II'21 III'21 IV'21 I'22 II'22
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 7 761 000,00 7 229 000,00 8 068 000,00 8 993 000,00 8 933 000,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) 2 674 000,00 1 641 000,00 1 816 000,00 2 615 000,00 3 057 000,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 2 767 000,00 1 476 000,00 1 719 000,00 2 508 000,00 2 806 000,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 2 358 000,00 1 039 000,00 1 393 000,00 1 899 000,00 2 281 000,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 45 055 000,00 46 146 000,00 48 027 000,00 50 041 000,00 53 106 000,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 23 780 000,00 25 503 000,00 27 046 000,00 28 606 000,00 31 587 000,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 118,90 127,52 135,23 143,03 157,94
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 11,80 5,19 6,97 9,50 11,40