• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (KGH)

  Dane finansowe II'20 III'20 IV'20 I'21 II'21
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 5 649 000,00 5 632 000,00 7 052 000,00 6 745 000,00 7 761 000,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) -148 000,00 672 000,00 829 000,00 2 164 000,00 2 674 000,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 178 000,00 772 000,00 877 000,00 1 862 000,00 2 767 000,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 9 000,00 473 000,00 625 000,00 1 365 000,00 2 358 000,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 41 584 000,00 41 716 000,00 42 780 000,00 43 812 000,00 45 055 000,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 20 315 000,00 20 939 000,00 20 992 000,00 21 403 000,00 23 780 000,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 101,58 104,70 104,96 107,02 118,90
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 0,05 2,36 3,13 6,83 11,80