• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (LTS)

  Dane finansowe I'21 II'21 III'21 IV'21 I'22
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 5 863 300,00 7 415 000,00 9 200 500,00 10 644 800,00 10 967 500,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) 664 800,00 1 242 000,00 1 180 300,00 1 396 300,00 1 888 000,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 479 000,00 1 412 400,00 1 109 200,00 1 455 900,00 1 780 200,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 353 300,00 1 058 300,00 810 000,00 990 200,00 1 215 100,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 22 722 700,00 23 940 400,00 24 723 300,00 25 964 800,00 28 767 700,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 11 958 300,00 13 007 600,00 13 807 900,00 14 793 800,00 16 007 100,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 184 873,36 184 873,36 184 873,36 184 873,36 184 873,36
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 64,68 70,36 74,69 80,02 86,58
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 1,91 5,72 4,38 5,36 6,57