• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (MBK)

  Dane finansowe II'21 III'21 IV'21 I'22 II'22
  PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK (TYS. ZŁ) 1 035 175,00 1 085 433,00 1 291 748,00 1 716 287,00 2 332 111,00
  PRZYCHODY Z TYTUŁU PROWIZJI (TYS. ZŁ) 646 334,00 698 923,00 723 701,00 792 923,00 767 405,00
  WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ (TYS. ZŁ) 1 468 750,00 1 510 821,00 1 658 503,00 2 164 855,00 2 145 923,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 238 505,00 101 402,00 -1 435 260,00 713 590,00 598 250,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 108 674,00 26 548,00 -1 631 128,00 512 324,00 229 828,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 198 470 892,00 208 151 800,00 199 538 885,00 204 914 421,00 204 397 148,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 16 691 714,00 16 534 286,00 13 716 050,00 13 588 127,00 13 375 630,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 42 365,43 42 368,70 42 384,88 42 384,88 42 413,93
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 2,57 0,63 -38,48 12,09 5,42
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 393,99 390,25 323,61 320,59 315,36
  WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI 17,55 17,51 16,58 15,92 16,40