• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (MDG)

  Dane finansowe IV'19 I'20 II'20 III'20 IV'20
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 37 616,00 36 072,00 23 098,00 25 088,00 27 477,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) -5 361,00 -8 618,00 -6 140,00 -10 480,00 -12 270,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) -5 981,00 -8 082,00 -7 177,00 -11 260,00 -13 431,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) -4 203,00 -6 935,00 -4 504,00 -7 531,00 -8 707,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 283 262,00 299 205,00 320 531,00 305 737,00 283 404,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 195 840,00 206 738,00 211 725,00 203 583,00 207 355,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 3 606,53 3 606,53 4 327,83 4 327,83 4 327,83
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 54,30 57,32 48,92 47,04 47,91
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) -0,46 -0,91 -0,28 -0,80 -1,16