• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (NEM)

  Dane finansowe I'18 II'18 III'18 IV'18 I'19
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 111 208,00 141 370,00 133 776,00 145 304,00 148 951,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) 3 710,00 4 554,00 4 593,00 4 939,00 3 582,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 3 526,00 4 279,00 3 869,00 4 215,00 7 612,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 3 141,00 3 503,00 3 244,00 1 989,00 6 332,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 185 421,00 200 959,00 202 640,00 178 120,00 214 490,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 58 985,00 60 962,00 63 381,00 64 605,00 70 240,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 9 254,12 9 254,12 9 254,12 8 244,07 8 244,07
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 6,37 6,59 6,85 7,84 8,52
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 0,25 0,24 0,26 0,15 0,66