• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (PCE)

  Dane finansowe III'22 IV'22 I'23 II'23 III'23
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 1 379 103,00 1 307 573,00 712 466,00 783 999,00 768 142,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) -5 076,00 -413 690,00 -61 939,00 -59 838,00 -78 137,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) -41 035,00 -378 719,00 -59 749,00 -14 726,00 -150 493,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) -39 371,00 -300 590,00 -50 625,00 6 148,00 -136 110,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 4 376 709,00 4 349 522,00 4 499 822,00 4 162 417,00 3 847 385,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 2 139 126,00 1 865 850,00 1 803 942,00 1 814 537,00 1 691 665,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 124 175,77 124 175,77 124 175,77 124 175,77 124 175,77
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 17,23 15,03 14,53 14,61 13,62
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) -0,32 -2,42 -0,41 0,05 -1,10