• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (PGN)

  Dane finansowe IV'19 I'20 II'20 III'20 IV'20
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 12 370 000,00 13 756 000,00 7 282 000,00 6 392 000,00 11 767 000,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) 600 000,00 1 207 000,00 6 449 000,00 588 000,00 1 341 000,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 340 000,00 946 000,00 6 381 000,00 213 000,00 1 485 000,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 25 000,00 779 000,00 5 141 000,00 116 000,00 1 304 000,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 59 185 000,00 57 333 000,00 62 174 000,00 60 032 000,00 62 871 000,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 38 108 000,00 39 011 000,00 43 436 000,00 43 295 000,00 44 126 000,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 5 778 314,86 5 778 314,86 5 778 314,86 5 778 314,86 5 778 314,86
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 6,60 6,75 7,52 7,49 7,64
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 0,00 0,13 0,89 0,02 0,23