• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (PRI)

  Dane finansowe I'20 II'20 III'20 IV'20 I'21
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 8 136,22 5 536,33 7 715,50 -18 148,53 525,43
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) 1 601,77 -11 670,04 644,08 5 522,22 -332,16
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 193,19 -3 256,40 -314,35 -5 222,89 -1 646,71
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 190,14 -3 310,42 -428,72 -2 984,06 -1 381,60
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 181 527,88 165 939,09 161 867,85 161 297,79 52 708,81
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 41 832,22 32 645,87 29 912,45 26 683,01 35 517,39
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 11,37 8,87 8,13 7,25 9,65
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 0,02 -0,89 -0,20 -0,73 -0,38