• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (PRI)

  Dane finansowe I'19 II'19 III'19 IV'19 I'20
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 8 244,00 11 112,00 8 797,00 10 348,00 8 136,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) 1 852,00 2 179,00 3 840,00 -806,00 1 602,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 11 267,00 -1 526,00 91,00 -22 202,00 193,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 7 635,00 -1 820,00 244,00 -17 381,00 57,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 249 894,00 207 278,00 190 556,00 187 304,00 181 528,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 55 492,00 52 886,00 53 210,00 41 720,00 41 832,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 15,08 14,37 14,46 11,34 11,37
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 2,08 -0,50 0,07 -4,72 0,02