• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (RDL)

  Dane finansowe III'14 IV'14 I'15 II'15 III'15
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 60 649,00 47 897,00 39 027,00 54 873,00 59 659,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) 7 276,00 -845,00 1 513,00 2 280,00 3 549,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 6 493,00 -1 884,00 1 098,00 1 199,00 2 622,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 5 375,00 -1 413,00 724,00 516,00 2 198,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 235 317,00 218 632,00 223 776,00 232 492,00 234 553,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 103 452,00 101 816,00 102 668,00 94 337,00 96 582,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 25 719,75 25 719,75 25 719,75 25 719,75 25 719,75
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 4,02 3,96 3,99 3,67 3,76
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 0,21 -0,05 0,03 0,02 0,09