• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (SNS)

  Dane finansowe III'16 IV'16 I'17 II'17 III'17
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 1 196 000,00 1 436 000,00 1 902 000,00 1 807 000,00 1 725 000,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) 93 000,00 145 000,00 346 000,00 36 000,00 92 000,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 96 000,00 98 000,00 451 000,00 -32 000,00 14 000,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 81 000,00 67 000,00 365 000,00 -36 000,00 11 000,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 6 048 000,00 5 636 000,00 5 922 000,00 5 198 000,00 5 382 000,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 2 495 000,00 1 870 000,00 2 113 000,00 1 485 000,00 1 555 000,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 1 323 250,00 1 323 250,00 1 323 250,00 1 323 250,00 1 323 250,00
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 1,89 1,41 1,60 1,12 1,18
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 0,06 0,05 0,28 -0,03 0,01