• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (UNT)

  Dane finansowe III'21 IV'21 I'22 II'22 III'22
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 2 088 218,00 2 839 813,00 2 325 031,00 3 587 288,00 3 797 526,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) 8 314,00 33 076,00 144 156,00 64 566,00 58 353,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 6 057,00 30 140,00 140 264,00 59 339,00 51 325,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 4 014,00 25 148,00 114 745,00 44 995,00 41 066,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 1 311 274,00 1 231 288,00 2 133 255,00 2 176 666,00 1 683 548,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 300 917,00 326 149,00 440 861,00 486 104,00 527 052,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 8 197,82 8 197,82 8 197,82 8 197,82 8 197,82
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 36,71 39,78 53,78 59,30 64,29
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 0,49 3,08 14,00 5,49 5,01