• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (WTN)

  Dane finansowe I'22 II'22 III'22 IV'22 I'23
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 64 292,00 86 764,00 118 151,00 136 712,00 96 340,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) 6 375,00 17 458,00 29 335,00 34 560,00 12 454,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 6 421,00 13 542,00 22 418,00 36 037,00 13 046,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 4 949,00 11 118,00 17 859,00 28 960,00 10 062,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 305 492,00 307 566,00 340 691,00 330 051,00 326 632,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 210 715,00 165 708,00 184 297,00 214 364,00 225 182,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 18 253,99 18 290,47 18 290,47 18 290,47 18 290,47
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 11,54 9,06 10,08 11,72 12,31
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 0,27 0,61 0,98 1,58 0,55