• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (YOL)

  Dane finansowe IV'16 I'17 II'17 III'17 IV'17
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 673,00 167,00 517,00 886,00 1 561,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) -2 250,00 -1 752,00 557,00 -2 309,00 -2 906,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) -1 984,00 -1 155,00 782,00 -2 408,00 -2 536,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) -2 641,00 -1 155,00 782,00 -2 408,00 -2 536,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 116 117,00 77 652,00 48 648,00 37 939,00 36 163,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 105 773,00 68 203,00 31 216,00 28 802,00 26 266,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 19 779,89 19 779,89 19 779,89 19 779,89 13 252,53
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 5,35 3,45 1,58 1,46 1,98
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) -0,13 -0,06 0,04 -0,12 -0,19