Reklama

SCPFL (SCP): Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii F.

Zarząd Scope Fluidics S.A. (“Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji 231.540 akcji zwykłych na okaziciela serii F, w związku ze skierowaną do TOTAL FIZ z siedzibą w Warszawie („TOTAL FIZ”) ofertą objęcia w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta 231.540 akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 23,154 zł.

Reklama


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja rozpoczęła się oraz zakończyła się w dniu 13 grudnia 2019 roku, tj. w dniu objęcia wszystkich oferowanych akcji serii F przez TOTAL FIZ.

2. Data przydziału akcji:

W trybie subskrypcji prywatnej nie dokonuje się przydziału akcji a inwestorzy nie składają zapisów, lecz zawierają umowy objęcia akcji. W ramach zakończonej subskrypcji prywatnej:

a) zaoferowano wszystkie akcje serii F,

b) skierowano ofertę do indywidualnie oznaczonego adresata TOTAL FIZ, zgodnie z ww. uchwałą,

c) TOTAL FIZ objął wszystkie akcje serii F oferowane w ramach subskrypcji prywatnej w dniu 13 grudnia 2019 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 231.540 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy – subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze; nie występowała też redukcja.

5. Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 231.540 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

6. Cena po jakiej akcje były obejmowane:

Cena emisyjna za jedną akcję wyniosła 60,00 zł. Łączna cena emisyjna za wszystkie akcje serii F wyniosła ‭13.892.400 zł‬. Cena za akcje serii F została opłacona wkładem pieniężnym na rachunek bankowy Emitenta.‬‬‬

6a. Informacje o sposobie opłacenia objętych akcji:

Emitent informuje, iż wymagany wkład pieniężny na pokrycie wszystkich akcji serii F został przez TOTAL FIZ wniesiony w dniu 13 grudnia 2019 r.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii F zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej wyłącznie TOTAL FIZ, z którą została zawarta umowa objęcia akcji.

8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Umowa objęcia akcji została zawarta z jednym podmiotem, tj. TOTAL FIZ.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) Przygotowania i przeprowadzenia oferty 179.400,00 zł;

b) Wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł;

c) Sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: do 25.000,00 zł;

d) Promocji oferty: 0,00 zł;

Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2b Ustawy o rachunkowości


Podstawa prawna

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.Osoby reprezentujące spółkę:
Szymon Ruta - Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »