Reklama

ALTUSTFI (ALI): Informacja o szacunkach wartości zleceń wykup certyfikatów inwestycyjnych

Raport bieżący nr 61/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Reklama

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej także "Spółka” lub "ALTUS TFI”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka ustaliła wstępną, szacunkową wartość zleceń wykupu certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez ALTUS TFI, na najbliższy dzień wykupu, tj. 28 września 2018 r. Zaznaczyć należy i przedstawione poniżej wartości mają charakter szacunkowy oraz oparte są o wstępne dane przekazane przez podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz funduszy inwestycyjnych, a ostateczna wielkość zleceń wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, a także wartość umorzonych certyfikatów podlegać będzie dalszej weryfikacji, a ponadto wartość umorzonych certyfikatów inwestycyjnych uzależniona będzie od wyceny funduszu na dzień wykupu oraz od ustalenia ostatecznej wartości płynnych środków finansowych, które będą mogły zostać przeznaczone na wykupienie certyfikatów inwestycyjnych,

Na podstawie dokonanych szacunków Spółka ustaliła, iż:

1) w Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego wydzielonym w ramach ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, złożono zlecenia wykupu na poziomie ok. 93 % ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych, przy czym szacuje się, że faktyczna wartość wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w tym subfunduszu, według wyceny na dzień 26 września 2018 r. wyniesie ok. 189 mln zł (ok. 48% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych), w związku z koniecznością zastosowania mechanizmu proporcjonalnej redukcji żądań wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, która zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników.

2) w Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych wydzielonym w ramach ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, złożono zlecenia wykupu na poziomie ok. 89% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych, przy czym szacuje się, że faktyczna wartość wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w tym subfunduszu, według wyceny na dzień 26 września 2018 r. wyniesie ok. 231 mln zł (ok. 46% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych), w związku z koniecznością zastosowania mechanizmu proporcjonalnej redukcji żądań wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, która zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników.

3) w Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 złożono zlecenia wykupu na poziomie ok. 75% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych, przy czym szacuje się, że faktyczna wartość wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w tym funduszu inwestycyjnym, według wyceny na dzień 26 września 2018 r. wyniesie ok. 44 mln zł (ok. 22% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych), w związku z koniecznością zastosowania mechanizmu proporcjonalnej redukcji żądań wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, która zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników.

4) w ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 złożono zlecenia wykupu na poziomie ok. 82% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych, przy czym szacuje się, że faktyczna wartość wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w tym funduszu inwestycyjnym, według wyceny na dzień 26 września 2018 r. wyniesie ok. 103 mln zł (ok. 39% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych), w związku z koniecznością zastosowania mechanizmu proporcjonalnej redukcji żądań wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, która zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników.

5) w ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl 2 złożono zlecenia wykupu na poziomie ok. 76% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych, przy czym szacuje się, że faktyczna wartość wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w tym funduszu inwestycyjnym, według wyceny na dzień 26 września 2018 r. wyniesie ok. 25 mln zł (ok. 59% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych), w związku z koniecznością zastosowania mechanizmu proporcjonalnej redukcji żądań wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, która zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników.

6) w ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych złożono zlecenia wykupu na poziomie ok. 49% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych, przy czym szacuje się, że faktyczna wartość wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w tym funduszu inwestycyjnym, według wyceny na dzień 26 września 2018 r. wyniesie ok. 40 mln zł (ok. 25% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych), w związku z koniecznością zastosowania mechanizmu proporcjonalnej redukcji żądań wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, która zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników.

7) w ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + złożono zlecenia wykupu na poziomie ok. 69% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych, przy czym szacuje się, że faktyczna wartość wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w tym funduszu inwestycyjnym, według wyceny na dzień 26 września 2018 r. wyniesie ok. 48 mln zł (ok. 43% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych), w związku z koniecznością zastosowania mechanizmu proporcjonalnej redukcji żądań wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, która zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników.

8) w ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji złożono zlecenia wykupu na poziomie ok. 63% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych, przy czym szacuje się, że faktyczna wartość wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w tym funduszu inwestycyjnym, według wyceny na dzień 26 września 2018 r. wyniesie ok. 16 mln zł (ok. 27% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych), w związku z koniecznością zastosowania mechanizmu proporcjonalnej redukcji żądań wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, która zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników.

9) w ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych złożono zlecenia wykupu na poziomie ok. 34% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych, przy czym szacuje się, że faktyczna wartość wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w tym funduszu inwestycyjnym, według wyceny na dzień 26 września 2018 r. wyniesie ok. 73 mln zł (ok. 34% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych).

10) w Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities złożono zlecenia wykupu na poziomie ok. 74% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych, przy czym szacuje się, że faktyczna wartość wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w tym funduszu inwestycyjnym, według wyceny na dzień 26 września 2018 r. wyniesie ok. 39 mln zł (ok. 72% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych), w związku z koniecznością zastosowania mechanizmu proporcjonalnej redukcji żądań wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, która zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników.

11) w Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych 2 złożono zlecenia wykupu na poziomie ok. 87% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych, przy czym szacuje się, że faktyczna wartość wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w tym funduszu inwestycyjnym, według wyceny na dzień 26 września 2018 r. wyniesie ok. 27 mln zł (ok. 60% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych), w związku z koniecznością zastosowania mechanizmu proporcjonalnej redukcji żądań wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, która zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników.

12) w ALTUS Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty złożono zlecenia wykupu na poziomie ok. 80% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych, przy czym szacuje się, że faktyczna wartość wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w tym funduszu inwestycyjnym, według wyceny na dzień 26 września 2018 r. wyniesie ok. 61 mln zł (ok. 80% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych).

13) w ALTUS Pure Alpha Fundusz Inwestycyjny Zamknięty złożono zlecenia wykupu na poziomie ok. 100% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych, przy czym szacuje się, że faktyczna wartość wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w tym funduszu inwestycyjnym, według wyceny na dzień 26 września 2018 r. wyniesie ok. 42 mln zł (ok. 100% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych).

14) w ALTUS Alokacji Kapitału Fundusz Inwestycyjny Zamknięty złożono zlecenia wykupu na poziomie ok. 98% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych, przy czym szacuje się, że faktyczna wartość wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w tym funduszu inwestycyjnym, według wyceny na dzień 26 września 2018 r. wyniesie ok. 11 mln zł (ok. 98% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych).

15) w ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 złożono zlecenia wykupu na poziomie ok. 92% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych, przy czym szacuje się, że faktyczna wartość wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w tym funduszu inwestycyjnym, według wyceny na dzień 26 września 2018 r. wyniesie ok. 222 mln zł. (ok. 92% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych).

Niezwłocznie po ustaleniu ostatecznej wartości umorzonych certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI, wg. wyceny na dzień 28 września 2018 r., Spółka przekaże do wiadomości publicznej aktualną wartość aktywów zarządzanych przez ALTUS TFI.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-28Krzysztof MazurekPrezes Zarządu
2018-09-28Andrzej LadkoCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »