Reklama

ZUE (ZUE): Informacja o zawarciu znaczącej umowy

Raport bieżący nr 11/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") podaje do publicznej informacji, iż w dniu 12.10.2010 r. zawarł umowę jako Pełnomocnik - Lider Konsorcjum, w skład którego wchodzą:

1) ZUE S.A. (lider konsorcjum),

2) Strabag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (partner konsorcjum),

3) Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "ENERGOPOL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (partner konsorcjum),

4) Tchas Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (partner konsorcjum),

zwani dalej "Wykonawcą" z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie oraz Gminą Miejską Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (zwanych dalej wspólnie i każdym z osobna "Zamawiającym").

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót uzupełniających do zadania "Budowa linii tramwajowej KST N-S etap IIA: Rondo Grzegórzeckie - Most Kotlarski - Klimeckiego - ul. Lipska wraz z przebudową pasa drogowego i budową ul. Kuklińskiego oraz budową estakady w ciągu ulic Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich" polegających na:

1) Stabilizacji podłoża gruntowego i wymiany gruntu w ul. Nowohuckiej, ul. Powstańców Wielkopolskich oraz dróg serwisowych,

2) Stabilizacji podłoża gruntowego i wymiany gruntu w ul. Kuklińskiego i ul. Lipskiej wraz z pętlą tramwajową oraz ul. Klimeckiego.

Wartość umowy: 13.098.058,75 zł netto.

Termin realizacji umowy został ustalony na dzień: 15 listopada 2010 r.

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących wysokościach:

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto,

2) w przypadku nieterminowego wykonania robót budowlanych, za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,5 % wartości brutto wynagrodzenia.

Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia zamawiającego do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia zobowiązań opisanych w punkcie 1) - 2) powyżej przekraczających wysokość tych kar.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Wiesław Nowak - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Kraków | konsorcjum | ZUE SA | Raport bieżący | partner

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »