Reklama

GRUPAAZOTY (ATT): Informacja o ziszczeniu się warunku prawnego zamieszczonego w treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Zakładów Chemicznych "POLICE" S.A. - raport 66

Raport bieżący nr 66/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku oraz raportu bieżącego nr 62/2011 z dnia 19 lipca 2011 roku, Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 19 lipca 2011 roku otrzymał bezwarunkową zgodę Bundeskartellamt (Urząd Kartelowy Republiki Federalnej Niemiec) z dnia 19 lipca 2011 roku nr 810600238589 (sygnatura: B 3 - 95/11), na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Spółkę kontroli nad spółką Zakłady Chemiczne "POLICE" S.A. z siedzibą w Policach ("ZCh Police").

Reklama

W związku z powyższym, Spółka przekazuje informację o ziszczeniu się drugiego z warunków prawnych zamieszczonych w treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZCh Police, ogłoszonego za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie w dniu 15 czerwca 2011 roku przez Spółkę ("Wezwanie").

Na podstawie § 6 ust. 3 w związku z § 6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań, Zarząd Spółki niniejszym informuje, że ziścił się drugi z warunków prawnych, o którym mowa w pkt 24 Wezwania, tj. w dniu 19 lipca 2011 r. wydana została bezwarunkowa zgoda Bundeskartellamt (Urząd Kartelowy Republiki Federalnej Niemiec) na dokonanie koncentracji w wyniku nabycia Akcji (zgodnie z definicją zawartą w Wezwaniu), co w związku z wydaniem w dniu 18 lipca 2011 r. bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr DKK - 77/2011 oznacza, że ziściły się wszystkie warunki prawne, o których mowa w pkt 24 Wezwania. Wzywający może zatem nabyć wszystkie Akcje objęte zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów, z zastrzeżeniem: (i) spełnienia się warunku, o którym mowa w pkt 6 Wezwania albo (ii) podjęcia decyzji o nabyciu Akcji objętych zapisami pomimo braku ziszczenia się warunku, o którym mowa w pkt 6 Wezwania.

Podstawa prawna: § 6 ust. 3 w zw. z § 6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ("Spółka") w ofercie publicznej akcji Spółki z zachowaniem prawa poboru. Niniejszy raport nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. W szczególności nie stanowi on oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Spółki z zachowaniem prawa poboru oraz o ubieganiu się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny ("Prospekt"), wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami do Prospektu i komunikatami aktualizującymi, który w dniu 28 czerwca 2011 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.azoty.tarnow.pl) oraz na stronie internetowej oferującego, tj. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Niniejszy raport nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933), ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.
Jerzy Marciniak - Prezes Zarządu
Witold Szczypiński - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »