Reklama

TESGAS (TSG): Podpisanie umowy znaczącej ze spółką OGP Gaz – System S.A.

Raport bieżący nr 6/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2016 roku, powziął informację o podpisaniu ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. (OGP Gaz – System, Zamawiający) umowy na wykonanie robót oraz dostawę materiałów i urządzeń związanych z budową gazociągu Polkowice – Żary – podetap Polkowice – Gaworzyce województwo dolnośląskie.

Reklama

O wyborze oferty Emitent informował raportem bieżącym 4/2016 z dnia 1 lutego 2016 roku.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w ciągu 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 10.996.200,00 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych 00/100) brutto.

W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w następujących wypadkach i wysokościach:

Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ponad termin, w oddaniu przedmiotu umowy 0,1% wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy;

Za opóźnienie w usunięciu wad 0,1% wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za jakie odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia netto.

Za nie przekazanie w terminie raportu ze stanu realizacji inwestycji, kara w wysokości 1.000 zł będzie naliczana każdorazowo dla każdego wymaganego raportu.

Za nie przekazanie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego, kara w wysokości 5.000 zł będzie naliczana każdorazowo dla każdego wymaganego raportu.

Kary umowne naliczają się Emitentowi automatycznie, bezpośrednio w skutek wystąpienia zdarzenia, z którym umowa łączy powstanie roszczenia o karę umowną i zmianę jej wysokości, bez konieczności składania przez Zamawiającego jakichkolwiek oświadczeń.

Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody lub gdy przyczyna szkody nie jest uwzględniona w zapisie o karach umownych, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia netto umowy.

Umowa zawarta przez spółkę TESGAS S.A. ze spółką OGP Gaz – System spełniaja kryterium umowy znaczącej, gdyż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-04-07Włodzimierz KocikPrezes Zarządu
2016-04-07Piotr MajewskiWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »