Reklama

PZU (PZU): Wniosek Zarządu PZU SA w sprawie podziału zysku za rok 2020 powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2019 - raport 6

Raport bieżący nr 6/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA”, "Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR”), informuje, że w dniu 11 maja 2021 roku postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA ("ZWZ”) z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku w wysokości 1.918.780.358,24 złotych (słownie: jeden miliard dziewięćset osiemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 24 gr), powiększonego o kwotę 2.063.819.970,00 złotych (słownie: dwa miliardy sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00 gr) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., to jest wynoszącego łączną kwotę 3.982.600.328,24 złotych (słownie: trzy miliardy dziewięćset osiemdziesiąt dwa miliony sześćset tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych 24 gr), w następujący sposób:

Reklama

1) kwotę 3.022.330.500,00 złotych (słownie: trzy miliardy dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy pięćset złotych 00 gr), to jest 3,50 złotych (słownie: trzy złote 50 gr) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy;

2) kwotę 7.231.000,00 złotych (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych 00 gr) przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

3) kwotę 953.038.828,24 złotych (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy miliony trzydzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 24 gr) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Ponadto Zarząd PZU SA postanowił wystąpić do ZWZ z wnioskiem, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 15 września 2021 roku a data wypłaty dywidendy na dzień 6 października 2021 roku.

Proponowany podział zysku jest zgodny z Polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2021 – 2024, przyjętą w dniu 24 marca 2021 r. oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku KNF w sprawie polityki dywidendowej w 2021 r. z dnia 16 grudnia 2020 r.

Przedmiotowy wniosek Zarządu Spółki do ZWZ zostanie następnie przekazany do oceny Radzie Nadzorczej PZU SA, zgodnie z § 25 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy 2020 podejmie ZWZ Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 18 pkt 2 Statutu PZU SA.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-11Monika Guzekp.o. Dyrektora Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnychMonika Guzek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »