Reklama

XTPL (XTP): Zakończenie subskrypcji akcji serii P - raport 24

Raport bieżący nr 24/2109

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 20/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku Zarząd XTPL S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym (27 maja 2019 roku) podpisana została pomiędzy Emitentem a TPL sp. z o.o. umowa objęcia 42 602 akcji serii P Emitenta ("Akcje Serii P”).

W zawiązku z powyższym została zakończona subskrypcja Akcji Serii P wyemitowanych z przeznaczeniem na program motywacyjny dla pracowników i współpracowników Emitenta (utworzony uchwałą nr 04/04/2019 NWZA Emitenta z dnia 24 kwietnia 2019 roku). Mając na uwadze powyższe Zarząd Emitenta podaje do wiadomości następujące informacje dotyczące subskrypcji Akcji Serii P:

Reklama

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 24 kwietnia 2019 roku (w oparciu o uchwałę nr 05/04/2019 NWZA Emitenta, o podjęciu której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 20/2019).

Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 27 maja 2019 roku (dzień podpisania umowy objęcia Akcji Serii P przez obie strony umowy).

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Nie dotyczy. Objęcie Akcji Serii P nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia przez Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata oraz zawarcie umowy objęcia Akcji Serii P. W związku z powyższym nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Podpisanie umowy objęcia Akcji Serii P nastąpiło w dniu 27 maja 2019 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała wszystkie Akcje Serii P, tj. 42 602 akcji Serii P Emitenta.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy - wszystkie Akcje Serii P zostały objęte przez jeden podmiot w drodze subskrypcji prywatnej - redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

Nie dotyczy – emisja Akcji Serii P została przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej. Nie składano zapisu w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji zostały objęte wszystkie Akcje Serii P, tj. 42 602 akcji.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Nie dotyczy - emisja Akcji Serii P została przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej. Nie dokonano przydziału w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji zostały objęte wszystkie Akcje Serii P, tj. 42 602 akcji.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane i informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje Serii P były obejmowane po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

Akcje Serii P zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy - emisja Akcji Serii P została przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej. Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie Akcje Serii P, tj. 42 602 akcji zostało zaoferowanych do objęcia jednemu podmiotowi w drodze subskrypcji prywatnej.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy - emisja Akcji Serii P została przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej. Nie dokonano przydziału w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie Akcje Serii P, tj. 42 602 akcji zostało objętych przez jeden podmiot, tj. przez TPL sp. z o.o. w drodze subskrypcji prywatnej.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

Nie dotyczy - nie zawarto umów o subemisję i Akcje Serii P nie były obejmowane przez subemitentów.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

4 260,20 zł (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy).

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Na dzień publikacji raportu łączne koszty zaliczone do kosztów emisji wyniosły

1 335 zł, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 0 zł;

b) wynagrodzenie subemitentów: 0 zł;

c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem doradztwa: 0 zł;

d) promocja oferty: 0 zł;

e) koszty notarialne: 1 230 zł;

f) podatek od czynności cywilnoprawnych: 105 zł.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

1335 zł / 42 602 = ‭0,031 zł‬‬‬‬‬‬‬

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Akcje Serii P zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.

Do opłacenia Akcji Serii P nie doszło w drodze potrącenia wierzytelności, ani nie doszło w zamian za wkłady niepieniężne.

O zarejestrowaniu zmiany Statutu przez sąd rejestrowy w zakresie wysokości kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii P, Zarząd Emitenta poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-27Maciej Adamczyk Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »