YOLO (YOL): Zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności - raport 53

Raport bieżący nr 53/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (P.R.E.S.C.O., Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku, w którym to poinformował o przyjęciu przez podmiot działający na rynku usług finansowych (wierzyciel Pierwotny), oferty na zakup wierzytelności, powziął informację o podpisaniu w dniu 27 listopada 2012 roku przez podmiot zależny od Spółki, P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Podmiot Zależny) z Wierzycielem Pierwotnym umowy sprzedaży wierzytelności (Umowa).

Reklama

Przedmiotem Umowy jest przeniesienie przez Wierzyciela Pierwotnego na Podmiot Zależny wierzytelności pieniężnych wynikających z tytułu niezapłaconych należności wynikających z umów o świadczenie usług w celu ich dalszej windykacji.

Łączna wartość nominalna nabywanych na podstawie Umowy wierzytelności według stanu na dzień 11 września 2012 r. stanowi kwotę 149 415 579,84 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów czterysta piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 84/100). Cena nabycia ww. wierzytelności została wskazana na 9 539 528,87 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych i 87/100). Ostateczna cena za wierzytelności zostanie ustalona w aneksie jako różnica ceny wierzytelności ustalonej na 11 września 2012 r. i sumy wszystkich wpływów otrzymanych przez Wierzyciela Pierwotnego z tytuły częściowej lub całkowitej spłaty w okresie od 12 września 2012 r. do dnia poprzedzającego dzień przeniesienia wierzytelności włącznie.

Przeniesienie nabytych wierzytelności na Podmiot Zależny zostało zrealizowane w dniu zawarcia Umowy z chwilą uiszczenia częściowej ceny za nabyte wierzytelności tj. 5 051 388,50 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych i 50/100). Zapłata pozostałej części ceny w wysokości 4 448 140,37 zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy sto czterdzieści złotych i 37/100) nastąpi w terminie do 20 grudnia 2012 r. przy czym zostanie ona pomniejszona o kwotę wynikająca z obliczenia ostatecznej ceny za nabywane wierzytelności.

Umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.
Wojciech Andrzejewski - Wiceprezes zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »