Reklama

ATLANTAPL (ATP): Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATLANTA POLAND SA.

Raport bieżący nr 16/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku (Emitent) w nawiązaniu do Raportu bieżącego Nr 11 opublikowanego w dniu 17 listopada 2015 roku, informuje, iż z przyczyn technicznych nastąpiła zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A. z dnia 21 grudnia 2015 roku na dzień 30 grudnia 2015 roku. W związku z powyższym, Emitent informuje, iż odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 21 grudnia 2015 roku na godz. 10.00.

Reklama

Jednocześnie, Zarząd spółki Atlanta Poland SA z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, art. 4021 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 grudnia 2015 roku na godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Gdańsku, przy ulicy Jana Uphagena 23 ( Villa Uphagena ) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie zaopiniowania spraw, które mają stanowić przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia.

4. Przedstawienie sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2014/2015 zakończony w dniu 30 czerwca 2015 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta i sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku.

5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2014/2015 zakończony w dniu 30 czerwca 2015 roku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz przedstawienie wyników oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku osiągniętego przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2014/2015 zakończony w dniu 30 czerwca 2015 roku.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto w kwocie 9.651.028,86 zł, osiągniętego przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Nawrockiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Macieja Możejko do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

13. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą kompleksowej oceny sytuacji ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla ATLANTA POLAND S.A. oraz podjęcie przez Walne Zgromadzenie stosownej uchwały w sprawie tej oceny.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 grudnia 2015 roku wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informację o ogólnej liczbie akcji w ATLANTA POLAND SA oraz liczbie głosów z tych akcji a także formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-02Magdalena Pawelska-MazurPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: poland

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »