Reklama

NFIEMF (EMF): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 37/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Raport bieżący nr 37/2016

Reklama

Zarząd Empik Media & Fashion S.A. ("Spółka”) informuje, iż na dzień 25 października 2016 r., na godzinę 12:30 do siedziby Spółki w Warszawie, ul. Marszałkowska 104/122 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie uchwały w sprawie w sprawie transgranicznego połączenia spółki Empik Media & Fashion S.A. ze spółką Bookzz Holdings Limited.

5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do wiadomości publicznej:

1. informacje zawarte w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej, dokonanym zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH”).

2. projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są również dostępne na stronie internetowej Spółki www.emf-group.eu.

Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z informacją podaną przez Zarząd Spółki w raporcie bieżącym nr 36/2016, w dniu 28 września 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję, w której określiła termin zaprzestania podlegania przez Spółkę obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie”) na dzień 18 października 2016 r. Od tego dnia Spółka stanie się spółka niepubliczną, a jej akcje staną się akcjami imiennymi niezdematerializowanymi.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przewiduje, że na dzień Walnego Zgromadzenia Spółka będzie spółką niepubliczną, zaś jej akcje będą akcjami imiennymi niezdematerializowanymi. W takiej sytuacji do odbycia Walnego Zgromadzenia nie będą miały zastosowania przepisy KSH i Ustawy o Ofercie dotyczące spółek publicznych, a zgodnie z art. 406 § 1 KSH prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mieli uprawnieni z akcji imiennych Spółki, jeżeli zostaną wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 oraz 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, Nr 33 poz. 259).

Marek Ondrejka

Prezes Zarządu


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-09-28Marek OndrejkaPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Nadzwyczajni

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »