Reklama

Agora miała 8,7 mln zł straty netto

Grupa Agory miała w trzecim kwartale 2012 roku 8,7 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 5,4 mln zł zysku netto w III kw. 2011 r. Strata netto okazała się o niższa niż oczekiwania analityków, którzy spodziewali się 11,1 mln zł straty w trzecim kwartale.

Grupa Agory miała w trzecim kwartale 2012 roku 8,7 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 5,4 mln zł zysku netto w III kw. 2011 r. Strata netto okazała się o niższa niż oczekiwania analityków, którzy spodziewali się 11,1 mln zł straty w trzecim kwartale.

Grupa Agory miała w trzecim kwartale 2012 roku 8,7 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 5,4 mln zł zysku netto w III kw. 2011 r. Strata netto okazała się o niższa niż oczekiwania analityków, którzy spodziewali się 11,1 mln zł straty w trzecim kwartale.

Strata operacyjna grupy Agory w III kw. 2012 roku wyniosła 10,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej firma miała 8 mln zł zysku. Wypracowana strata operacyjna okazała się niższa niż oczekiwania analityków, gdyż konsensus zakładał 10,9 mln zł straty EBIT.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Agory wyniosły w III kw. 2012 roku 264,6 mln zł wobec 284 mln zł rok wcześniej i były o niższe od średniej prognoz rynkowych, która zakładała 266,6 mln zł.

W okresie styczeń-wrzesień 2012 r. przychody Agory wyniosły 829 mln zł, w tym sprzedaż reklam wyniosła 467,1 mln zł, sprzedaż wydawnictw wyniosła 115,7 mln zł, sprzedaż biletów do kin wyniosła 95,7 mln zł, a pozostała sprzedaż 150,5 mln zł.

Koszty operacyjne netto grupy w tym okresie spadły o 1,8 proc. do 839 mln zł pomimo kosztów zwolnienia grupowego w Agorze, które obciążyły wynik grupy w III kw. 2012 r. kwotą 9,2 mln zł.

"Oszczędności wynikają głównie z ograniczenia wydatków na reprezentację i reklamę (o 26,8 proc.) oraz z niższych niegotówkowych kosztów związanych z płatnościami w formie papierów wartościowych rozliczanych w instrumentach finansowych. Zmniejszyły się także koszty zużycia materiałów i energii oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów, jak również koszty amortyzacji, głównie dzięki ograniczeniu tych pozycji kosztowych w II kw. 2012 r." - podano w raporcie.

EBITDA operacyjna Agory po trzech kwartałach wyniosła 61,6 mln zł, a strata netto wyniosła 8,7 mln zł. Po wyeliminowaniu kosztów związanych ze zwolnieniem grupowym, EBITDA operacyjna grupy wyniosłaby 70,8 mln zł, a strata netto Grupy wyniosłaby 1,2 mln zł.

Marża EBITDA operacyjna segmentu prasa codzienna (Gazeta Wyborcza, Metro, Projekty Specjalne, pion Druku Agory S.A. i Agora Poligrafia Sp. z o.o.) wyniosła 17,4 proc.. Po wyeliminowaniu kosztów związanych ze zwolnieniem grupowym wyniosłaby 18,9 proc.

Sprzedaż reklam w "Gazecie Wyborczej" w okresie I-IX 2012 r. wyniosła 153,5 mln zł (spadek o 19 proc.), a sprzedaż egzemplarzy wyniosła 80,8 mln zł (spadek o 17 proc.). Gazeta rozpowszechniała płatnie średnio 258,8 tys. egz., a jej udział w wydatkach na reklamę w dziennikach wyniósł ponad 37 proc.

Przychody pionu prasa bezpłatna ze sprzedaży reklam po trzech kwartałach 2012 r. wyniosły 20,1 mln zł (spadek 8,2 proc.) przy rynkowym spadku wydatków na ogłoszenia wymiarowe we wszystkich dziennikach o prawie 19,5 proc.

"Udział bezpłatnej gazety Agory w wydatkach na reklamę w dziennikach wzrósł o ponad 0,5 pkt. proc. do prawie 5 proc., a wynik operacyjny EBIT pionu był pozytywny i wyniósł 1,8 mln zł" - podano.

Przychody segmentu internet Agory po trzech kwartałach wyniosły 82,7 mln zł (wzrost o 1,6 proc.), w tym przychody z reklam internetowych wyniosły 64,3 mln zł i wzrosły o 12 proc.

"Segment poprawił swój wynik operacyjny EBIT do poziomu 4,3 mln zł, pomimo kosztów związanych ze zwolnieniem grupowym (...). Po wyeliminowaniu tych kosztów wynik EBIT wyniósłby 5,5 mln zł. We wrześniu 2012 r. serwisy grupy Gazeta.pl uzyskały zasięg 58,7 proc., co dało grupie Gazeta.pl trzecie miejsce wśród polskich portali" - napisano.

Przychody segmentu kino w okresie I-IX 2012 r. wyniosły 143,1 mln zł (spadek o 0,4 proc.).

"Na wynik ten wpłynęła niższa sprzedaż biletów w kinach Helios, która wyniosła 5,4 mln sztuk i zmniejszyła się o blisko 8,1 proc., głównie w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej, które odbyły się w Polsce i na Ukrainie w czerwcu 2012 r. Segment odnotował zysk operacyjny na poziomie EBIT w wysokości 1,2 mln zł, a jego EBITDA operacyjna wyniosła 15,6 mln zł. Dzięki otwarciom nowych multipleksów Helios zarządza obecnie drugą największą siecią kin w Polsce, obejmującą 29 kin w 26 miastach" - podano w raporcie.

W okresie styczeń-wrzesień 2012 r. przychody grupy AMS z reklam wyniosły 113 mln zł i zmniejszyły się o 8,3 proc. w wyniku spadku przychodów w II kw. 2012 r. w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej. Segment odnotował stratę operacyjną na poziomie EBIT w wysokości 0,2 mln zł, a jego EBITDA operacyjna wyniosła 13,5 mln zł. Udział grupy AMS w wydatkach na reklamę zewnętrzną wyniósł blisko 29 proc.

Segment radio Agory po trzech kwartałach 2012 r. zwiększył przychody o 2,4 proc. do 63,5 mln zł, a jego EBITDA operacyjna wyniosła 1,8 mln zł. Radiostacje muzyczne Agory zwiększyły swój udział w słuchalności do poziomu 8,2 proc.

Przychody segmentu czasopisma w okresie I-IX 2012 r. wyniosły 50,1 mln zł (spadek o 11,2 proc.), a koszty wyniosły 47,4 mln zł.

"Segment osiągnął pozytywny wynik operacyjny na poziomie EBIT w wysokości 2,7 mln zł i EBITDA operacyjna w wysokości 2,9 mln zł, pomimo kosztów związanych ze zwolnieniem grupowym, które obciążyły wynik segmentu w III kw. 2012 r. kwotą 0,5 mln zł. Po wyeliminowaniu tych kosztów EBIT segmentu wyniósłby 3,2 mln zł, a EBITDA operacyjna sięgnęłaby 3,4 mln zł" - napisano.

W raporcie podano również, że zatrudnienie etatowe w grupie Agory na koniec III kw. 2012 r. wyniosło 3 347 etatów i było niższe niż rok wcześniej o 145 etatów.

- Agora obniża prognozę dla rynku reklamy na 2012 rok, spodziewa się 3-6 proc. spadku. Obniżona została również prognoza dla segmentu outdoor do 4-7 proc. spadku, dla segmentu radio do 5-8 proc. spadku. oraz segmentu czasopism do 9-12 proc. spadku. Podwyższona natomiast została prognoza dla segmentu kino do 3-6 proc. wzrostu. Bez zmian pozostały prognozy dla segmentu dzienników ii internetu - poinformowała Agora w raporcie wynikowym.

Zgodnie z sierpniowymi prognozami Agora spodziewa się 17-20 proc. spadku wydatków reklamowych w segmencie dzienników w 2012 r. Prognoza dla całego rynku zakładała do 2-5 proc. spadku, dla internetu do 8-11 proc. wzrostu, kina do od 1 proc. spadku do 2 proc. wzrostu, a radia do 1-4 proc. spadku

Z kolei opublikowane na początku roku prognozy Agory zakładały, że rynek reklamowy w 2012 roku będzie rósł w tempie 0-3 proc., w segmencie dzienników zanotuje spadek od 14 do 17 proc. a w segmencie czasopism nastąpi spadek rzędu 6-9 proc.

Agora szacowała wówczas, że reklama internetowa zanotuje wzrost na poziomie 9-12 proc., reklama kinowa urośnie w tempie od 3 do 6 proc. Zakładano też, że wydatki na reklamę w segmentach telewizji, radia i reklamy zewnętrznej wyniosą od 0 do 3 proc.

- Grupa Agory planuje dalsze ograniczenie kosztów operacyjnych w czwartym kwartale 2012 roku ze względu na pogarszającą się sytuację na rynku reklamy - podała Agora w komunikacie prasowym.

"W IV kw. 2012 r. grupa planuje dalsze ograniczenie kosztów operacyjnych, m.in. poprzez prowadzone w Agorze zwolnienie grupowe oraz restrykcyjną politykę kontroli pozostałych kosztów operacyjnych. Ze względu na pogarszającą się sytuację na rynku reklamy grupa elastycznie zarządza całą bazą kosztową w celu dopasowania się do warunków rynkowych w poszczególnych segmentach" - podano w komunikacie.

"Grupa planuje elastyczne zarządzanie bazą kosztową związaną z wynagrodzeniami i świadczeniami na rzecz pracowników. Od 10 września 2012 r. w Agorze prowadzone jest zwolnienie grupowe, które ma objąć do 250 osób zatrudnionych w spółce i potrwać do 31 stycznia 2013 r. Na wysokość kosztów związanych z wynagrodzeniami i świadczeniami na rzecz pracowników może też wpłynąć realizacja projektów rozwojowych w grupie, w tym otwarcia nowych obiektów kinowych, oraz koszty rezerwy na plany motywacyjne" - dodano.

W komunikacie podano również, że Agora nie planuje zwiększenia intensywności działań marketingowych w IV kw. 2012 r. Dodano jednocześnie, że "poziom tych wydatków zależy od dynamiki rozwoju poszczególnych mediów, liczby uruchamianych projektów, w tym kolekcji wydawniczych, a także od rynkowej aktywności i projektów konkurencji". W raporcie wynikowym za III kwartał Agora poinformowała, że koszty operacyjne netto grupy w okresie styczeń-wrzesień spadły o 1,8 proc. do 839 mln zł.

- Grupa Agory w kolejnych miesiącach planuje skoncentrować się głównie na rozwoju segmentu kino oraz internet - poinformował podczas telekonferencji Piotr Niemczycki, prezes Agory. Dodał, że atutem segmentu kino jest jego niezależność od rynku reklamowego, z kolei w przypadku obecności w internecie Agora planuje dalszą cyfryzację i monetyzację jej kontentu.

"Jeśli mówimy o wzroście organicznym to przede wszystkim chcemy się skoncentrować na dalszym rozwoju segmentu kina oraz internetu" - powiedział Niemczycki.

"W przypadku kin, jest to biznes, który pozwala nam się uniezależnić w dużej części od zmian na rynku reklamy. A z kolei jeśli chodzi o naszą obecność w internecie, to zależy nam przede wszystkim na cyfryzacji i monetyzacji naszego kontentu" - dodał.

Zapytany o ewentualne przejęcia, prezes Niemczycki odpowiedział: "tematyką akwizycji jesteśmy zainteresowani i jeśli pojawi się ciekawa okazja to możemy nad nią usiąść i porozmawiać. Jednak każda sytuacja jest i będzie rozpatrywana +case by case+". Przychody segmentu internet grupy Agory po trzech kwartałach 2012 roku wyniosły 82,7 mln zł (wzrost o 1,6 proc.), w tym przychody z reklam internetowych wyniosły 64,3 mln zł i wzrosły o 12 proc. Z kolei przychody segmentu kino grupy w okresie I-IX 2012 r. wyniosły 143,1 mln zł (spadek o 0,4 proc.).

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »