Czy gospodarka światowa znów jest w impasie?

Po dwóch latach silnego wzrostu, światowa gospodarka znów znajduje się w impasie, podobnie jak w latach 2015-16. Euler Hermes przewiduje, że światowa gospodarka urośnie o 2,7% w latach 2019 i 2020.

Utrzymująca się na całym świecie niepewność skłoniła Euler Hermes do zrewidowania swoich prognoz rozwoju handlu międzynarodowego na lata 2019 i 2020 (+2,2% pod względem wolumenu w bieżącym roku i +2,5% w 2020, po +3,8% w 2018).

Kolejne spowolnienie będzie testem zdolności decydentów do podjęcia odpowiednich działań w odpowiednim momencie, ponieważ tradycyjne narzędzia polityczne i siła współpracy międzynarodowej ulegną osłabieniu. Po dwóch latach silnego wzrostu, światowa gospodarka znów jest w "czyśćcu" ze względu na globalną niepewność, wojnę handlową między USA a Chinami oraz skutki represji finansowych, stwierdza w swoim międzynarodowym scenariuszu makroekonomicznym na lata 2019 i 2020 Euler Hermes, wiodący globalny ubezpieczyciel należności handlowych.

Reklama

Czego możemy się spodziewać w światowej gospodarce w latach 2019 i 2020?

Ubezpieczyciel należności handlowych przewiduje, że światowy PKB wrośnie jedynie o 2,7% w roku 2019 i 2020, w porównaniu ze wzrostem o 3,1% w 2018.

W roku 2019 i 2020 zostanie również odnotowany siedmioprocentowy wzrost liczby niewypłacalności, w tym znaczny ich wzrost w Azji (+15% w 2019), odbicie w Europie (+3%) i stopniowe odwrócenie trendu w USA do 2020.

W siedmiu na dziesięć krajów odnotowany zostanie wzrost niewypłacalności spółek w 2019, a w co drugim rok 2019 zakończy się większą liczbą niewypłacalności niż miało to miejsce rocznie przed globalnym kryzysem z lat 2008-2009.

Ponadto, biorąc pod uwagę panującą obecnie na świecie niepewność oraz fakt, że dług publiczny USA stanie się w czwartym kwartale 2020 źródłem niestabilności, amerykańska gospodarka urośnie według prognoz o 2,5% r/r w 2019 i o 1,7% w 2020. Gospodarka Chin spowolni natomiast do odpowiednio +6,3% oraz +6,2%. W strefie euro również zostanie odnotowane poważne spowolnienie: +1,2% w roku 2019 i 2020, w porównaniu z +1,9% w 2018.

Czy rywalizacja między USA a Chinami doprowadzi do globalnej wojny handlowej?

Przewidziany kilka miesięcy temu przez Euler Hermes scenariusz wojny handlowej między USA a Chinami będzie prawdopodobnie trwał do końca roku. Tak jak to miało miejsce do tej pory, będzie on utrudniał handel na całym świecie oraz cykl inwestycyjny, ponieważ jego skutki odczuwają już rynki rozwijające się.

Fakt ten skłonił spółkę Euler Hermes do obniżenia swojej prognozy rozwoju międzynarodowej wymiany handlowej do +2,2% pod względem wolumenu w bieżącym roku i +2,5% w 2020, po +3,8% w 2018. Co więcej, wojna handlowa może objąć kilka innych pól walki poza USA i Chinami. Napięcia handlowe wzrosły niedawno również między Koreą Południową a Japonią.

Napięcia polityczne, w tym zbliżające się ważne wybory w krajach rozwijających się oraz niedawne wybory na główne stanowiska, jak również nowy skład Parlamentu Europejskiego również wskazują na możliwość wystąpienia niespodzianek w polityce handlowej.

Ryzyko polityczne i handlowe: błędne koło wciąż się kręci

Globalne ryzyko polityczne, które obecnie jest blisko swojego historycznie maksimum, to kolejny "samobójczy" proces. Interwencjonizm, przerost wydatków publicznych i zmiany tradycyjnych polityk gospodarczych na całym świecie stymulują utrzymywanie się zamieszania na rynkach. Na szczęście, ich wpływ na gospodarstwa domowe i firmy pozostawał jak do tej pory ograniczony, choć widoczny.

Co więcej, represje finansowe coraz bardziej zamieniają się w błędne koło, w którym niezwykle niskie poziomy stóp procentowych z trudnością utrzymują gospodarki na powierzchni, jednocześnie narażając je na rosnące ryzyko w średnim terminie.

Euler Hermes wierzy, że nadmiar taniego pieniądza może prowadzić do recesji. Na chwilę obecną mamy w szczególności do czynienia z rozdźwiękiem między czynnikami fundamentalnymi, a rynkiem kapitałowym, który w przyszłości może doprowadzić do niestabilności.

Kolejna recesja, prawdopodobnie płytsza i krótsza niż poprzednia, będzie testem zdolności spółek i potęg gospodarczych do podjęcia odpowiednich działań w odpowiednim momencie, ponieważ tradycyjne narzędzia polityczne i siła współpracy międzynarodowej ulegną osłabieniu.

Euler Hermes to światowy lider na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz jeden z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. Euler Hermes jest spółką zależną Allianz oraz posiadającą rating AA przyznany przez Standard & Poor's i AA3 przez Moody's. W 2018 roku skonsolidowane obroty firmy wyniosły 2,7 mld €, ubezpieczyła ona na całym świecie transakcje biznesowe o wartości wynoszącej 962 mld €.

......................

Komu wojna handlowa najbardziej zagraża? Wojna handlowa USA-Chiny zagraża rozwojowi sektora ICT Globalny rynek ICT będzie się rozwijać, a sprzedaż produktów i usług wzrośnie w 2019 roku o 3 proc. - wynika z raportu Market Monitor przygotowanego przez ubezpieczyciela wierzytelności Atradius. Największym zagrożeniem dla perspektyw branży są nasilające się napięcia handlowe między USA a Chinami. Negatywny wpływ na łańcuch dostaw w sektorze ICT będą miały również obostrzenia we współpracy z HUAWEI narzucone dostawcom chińskiego producenta przez rząd w Waszyngtonie. Analitycy Atradius przewidują w 2019 roku ponadprzeciętny wzrost w sektorze oprogramowania dla przedsiębiorstw i usług informatycznych (odpowiednio 8 proc. i 5 proc.). SaaS napędza wzrost w prawie wszystkich segmentach oprogramowania, podczas gdy usługi komunikacyjne nadal odpowiadają za większość wydatków. Zagrożeniem dla rozwoju branży technologii informatycznych, produktów i usług telekomunikacyjnych jest możliwa eskalacja konfliktu handlowego na linii USA-Chiny, a szczególnie niebezpieczne byłoby obłożenie 25 proc. cłem gotowych towarów i komponentów produkowanych przez firmy z Państwa Środka. Dodatkowo, krótko i długotrwałe skutki obostrzeń dotyczących współpracy amerykańskich firm z HUAWEI odczują dostawcy na całym świecie. Wysoki popyt wewnętrzny w Chinach Według Fitch Solutions, rynek ICT w Chinach odnotował w 2018 roku wzrost o 8,2 proc. i osiągnął wartość 2.86 bln CNY. Liberalizacja sektora usług, modernizacja edukacji i opieki zdrowotnej, rozwój inteligentnych miast oraz Internetu Rzeczy (IoT) będą podtrzymywać popyt wewnętrzy w sektorze ICT w ciągu najbliższych trzech lat. Dodatkowo, chiński rząd uznał branżę technologii informatycznych, produktów i usług telekomunikacyjnych za kluczowy dla kolejnego etapu rozwoju gospodarczego kraju. Mimo to, sektor ICT w Chinach boryka się z wewnętrznymi oraz zewnętrznymi wyzwaniami. Wolniejsze inwestycje w aktywa trwałe, nadwyżka zdolności produkcyjnych, nadmierna podaż w niektórych podsektorach oraz rosnące koszty pracy mogą zahamować prognozowany wzrost. Średni czas płatności w sektorze wynosi od 30 do 60 dni, jednak ze względu na spodziewane trudności, spodziewany jest wzrost opóźnień w regulowaniu zobowiązań. Obecnie, analitycy Atradius nie przewidują znaczącego wzrostu liczby upadłości, jednak nasilenie sporu handlowego z USA i problemów HUAWEI, prognoza ta może ulec zmianie. Rekordowe wzrosty w USA Rynek technologii informatycznych, produktów i usług telekomunikacyjnych w 2018 roku w USA korzystał ze ogólnie dobrej sytuacji gospodarczej w kraju i silnej konsumpcji prywatnej, napędzanej podwyżkami płac oraz wzrostem zatrudnienia. Według przewidywań ekspertów Atradius pozytywny trend na rynku ICT będzie utrzymywał się w nadchodzących miesiącach. Z danych Stowarzyszenia Technologii Konsumenckich (CTA) wynika, że przychody ze sprzedaży detalicznej w amerykańskim sektorze ICT wzrosły o 6 proc. w 2018 r., osiągając rekordowy poziom 377 mld USD. W 2019 wzrost będzie nieco mniejszy i wyniesie 5,5 proc. Stany Zjednoczone pozostają największym na świecie rynkiem treści multimedialnych oraz dostępu do technologii, ale ze zwiększoną koncentracją na usługach subskrypcyjnych i mniejszą liczbą zakupów jednostkowych, które napędzały wydatki konsumentów przez dziesięciolecia. Pomimo dobrego tempa wzrostu w wielu segmentach ICT ostra konkurencja nadal prowadzi do strategii niskich cen i marży dla dystrybutorów i sprzedawców detalicznych. Zachowania płatnicze w amerykańskim sektorze ICT nieznacznie poprawiły się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Terminy płatności w branży zwykle się wahają od 30 do 90 dni, ale w niektórych przypadkach mogą wynosić nawet 120 dni. Branży ICT w USA może zaszkodzić ewentualna eskalacja konfliktu handlowego z Chinami, zwłaszcza wprowadzenie odwetowych ceł przez rząd w Pekinie. Ostra konkurencja i presja cenowa w Niemczech Sektor ICT odgrywa kluczową rolę w niemieckiej gospodarce, przewyższając tradycyjne sektory przemysłowe pod względem innowacyjności i średnioterminowych stóp wzrostu. Sektor zatrudnia ponad milion osób i wygenerował około 150 000 nowych miejsc pracy w ciągu ostatnich pięciu lat. Oczekuje się, że 40 000 nowych miejsc pracy powstanie w 2019 r. (wzrost o 3,5 proc. w porównaniu z 2018 r.), a ICT pozostaną motorem wzrostu zatrudnienia w perspektywie długoterminowej. Według niemieckiego federalnego stowarzyszenia BITKOM, sprzedaż w sektorze ICT wzrosła w 2018 roku o 2 proc. do 160 mld. EUR. Według analityków Atradius trend ten utrzyma się w 2019 roku na z prognozą wzrostu na poziomie 1,5 proc. Negatywny wpływ na sektor w Niemczech ma rosnąca liczba niewypłacalności oraz problemy związane z oszustwami, a także ostra konkurencja i presja cenowa. Średni czas płatności w sektorze wynosi od 30 do 60 dni. Ze względu na trudniejsze warunki, opóźnienia w płatnościach, w 2018 roku wzrosła liczba niewypłacalności i roszczenia z tytułu ubezpieczenia kredytów kupieckich. wzrosły w 2018 r. Analitycy Atradius spodziewają się kontynuacji tego negatywnego trendu, z dalszym wzrostem opóźnień w płatnościach i niepowodzeniami biznesowymi w 2019 r. Wśród wyzwań branży w Polsce m.in. split payment Wyzwaniem rynku dystrybucji branży ICT w Polsce jest presja na marże i rosnąca konkurencja. Z kolei sprzedaż detaliczną w sektorze elektroniki napędza wysoki popyt, co przekłada się na wzrost siły negocjacyjnej dużych sieci handlowych. Arkadiusz Taraszkiewicz, dyrektor ds. oceny ryzyka w Atradius zwraca uwagę, że z dobrej sytuacji na rynku przetargów publicznych, korzystają firmy specjalizujące się w usługach integratorskich: - Obserwujemy wzrost zamówień zarówno na rynku przetargów publicznych, jak również w sektorze prywatnym. Rosnący poziom digitalizacji w sektorze publicznym i prywatnym oraz konieczność wymiany sprzętu i oprogramowania sprawiają, że prognozy dla sektora są obiecujące. Integratorzy są zaangażowani w złożone projekty IT i doradzają klientom w zakresie wyboru sprzętu czy oprogramowania. Ekspert Atradius zaznacza, że zapowiedzi obowiązkowego split paymentu i związane z nim zamrożenie kwoty VAT na dłużej w branży mogą bardziej dotknąć podsektor projektowy niż handlowy. Przedsiębiorstwa sektora ICT muszą się również liczyć z wyzwaniami w kwestiach podatkowych. Choć zmniejszyła się ilość kontroli pod kątem prawidłowości w podatku VAT, to doszły inne, m.in. związane z przestrzeganiem klauzuli obejścia prawa podatkowego. Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros Spółka Akcyjna jest częścią jednej z największych na świecie grup oferujących ubezpieczenia należności handlowych oraz usługi zarządzania wierzytelnościami.
INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Chiny | USA | wojna handlowa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »