GUS podał ważne dane z gospodarki

W styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,7 proc. w porównaniu ze styczniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,2 proc., natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 1,3 proc. wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 3,9 proc..

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w styczniu br. o 1,7 proc. wyższa niż przed rokiem i o 3,1 proc. niższa w porównaniu z grudniem ub. roku.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,0 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,4 proc. wyższym w porównaniu z grudniem ub. roku.

W stosunku do stycznia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 22 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 12,5 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 12,2 proc., urządzeń elektrycznych - o 12,1 proc., wyrobów farmaceutycznych - o 11,4 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 11,1 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 4,6 proc., metali - o 4,2 proc..

Reklama

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku wystąpił w 11 działach, m.in. w produkcji napojów - o 12,0 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 8,5 proc., w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 7,1 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 5,8 proc..

Kształtowanie się dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z przeciętnym miesięcznym poziomem 2010 r. ilustruje poniższy wykres:

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w styczniu br. o 1,3 proc. wyższa niż przed rokiem i o 65,2 proc. niższa w porównaniu grudniem ub. roku.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 3,2 proc. wyższym w porównaniu ze styczniem ub. roku i o 0,7 proc. niższym w stosunku do grudnia ub. roku.

W porównaniu ze styczniem ub. roku wzrost produkcji odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa budynków - o 2,6 proc. oraz w zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 7,5 proc.. W podmiotach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej wystąpił spadek o 6,3 proc.

Efekty statystyczne ograniczyły wzrost produkcji w styczniu

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w styczniu o 1,7 proc. r/r wobec wzrostu o 7,9 proc. grudniu ub. r., co było nieznacznie poniżej naszej prognozy (1,8 proc.) zgodnej z konsensusem rynkowym. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zmniejszenia dynamiki produkcji pomiędzy styczniem a grudniem była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w grudniu ub. r. liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2013 r. podczas gdy w styczniu br. była ona o 1 mniejsza niż w 2014 r.). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w styczniu o 0,4 proc. m/m (wzrost o 4,0 proc. r/r).

Dobra koniunktura w Niemczech wsparciem dla polskiego przetwórstwa

Struktura styczniowej produkcji przemysłowej wskazuje na utrzymujący się relatywnie szybki wzrost produkcji sprzedanej w branżach z istotnym udziałem eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Został on odnotowany m. in. w działach: "pozostały sprzęt transportowy" (wzrost o 12,5 proc. r/r), "komputery, wyroby elektroniczne i optyczne" (12,2 proc.), "urządzenia elektryczne" (12,1 proc.) oraz "pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy (11,1 proc.). Wsparciem dla wzrostu aktywności w wymienionych działach była poprawa koniunktury w niemieckim przetwórstwie przemysłowym. Znalazła ona odzwierciedlenie w odnotowanym w styczniu wzroście składowych indeksu PMI dla nowych zamówień z 50,9 pkt. w grudniu ub. r. do 51,1 pkt. oraz bieżącej produkcji (52,3 pkt. w styczniu wobec 51,8 pkt. w grudniu ub. r.). Dane o koniunkturze w polskim przetwórstwie (silny wzrost nowych zamówień przy niewielkim wzroście nowych zamówień eksportowych w styczniowym badaniu PMI, wskazujący na coraz silniejszy popyt wewnętrzny), a także oczekiwany przez nas dalszy wzrost popytu krajowego w Niemczech wskazują na wysokie prawdopodobieństwo utrzymania się umiarkowanego tempa wzrostu produkcji przemysłowej w najbliższych miesiącach.

Produkcja budowlano-montażowa przyspieszy w II poł. 2015 r.

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa wzrosła w styczniu o 1,3 proc. r/r wobec wzrostu o 5,0 proc. w grudniu. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa spadła w ujęciu miesięcznym o 0,7 proc. wobec wzrostu o 1,0 proc. w grudniu. Wskazuje to na utrzymującą się stagnację w branży budowlanej. Podtrzymujemy naszą ocenę, że trwałego przyspieszenia wzrostu produkcji budowlano-montażowej można oczekiwać dopiero w II poł. br. na skutek spodziewanego przez nas ożywienia w budownictwie mieszkaniowym oraz inwestycjach infrastrukturalnych wraz z kończącym się okresem rozliczania inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Silnym wsparciem dla naszego scenariusza są opublikowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju plany wydatków na drogi krajowe, które zwiększą się w 2015 r. o 62,1 proc. w porównaniu do 2014 r. i wyniosą 16,3 mld zł.

Utrzymuje się ożywienie popytu konsumpcyjnego

GUS opublikował dziś również dane dotyczące sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób. Jej dynamika zmniejszyła się w cenach bieżących do 0,1 proc. r/r w styczniu br. z 1,8 proc. w grudniu, co było poniżej naszej prognozy (0,5 proc.) i konsensusu rynkowego (0,6 proc.). Liczona w cenach stałych sprzedaż wzrosła w styczniu o 3,3 proc. r/r wobec 4,0 proc. w grudniu. Czynnikiem oddziałującym w kierunku zmniejszenia dynamiki sprzedaży pomiędzy styczniem a grudniem była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (patrz powyżej), której nie skompensował korzystny efekt rozkładu sobót (w grudniu ub. r. liczba sobót handlowych była taka sama jak w grudniu 2013 r., podczas gdy w styczniu br. była ona o 1 większa niż w styczniu 2014 r.).

Dane o styczniowej sprzedaży potwierdzają utrzymujące się wyraźne ożywienie popytu konsumpcyjnego, wspierane przez szybki wzrost realnego funduszu płac ). Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach w kierunku wzrostu dynamiki sprzedaży detalicznej oddziaływać będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy, znajdująca odzwierciedlenie we wzroście wskaźników koniunktury konsumenckiej. Zgodnie z danymi GUS w styczniu br. Wskaźnik Ufności Konsumenckiej oraz Wyprzedzający Wskaźnik Ufności Konsumenckiej ukształtowały się na najwyższych poziomach od lipca 2010 r.

Spowolnienie wzrostu w I kw. będzie nieznaczne

Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej potwierdzają sygnalizowane wcześniej przez dane PMI ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w I kw. 2015 r. (2,6 proc. r/r w I kw. wobec 3,0 proc. w IV kw. ub. r.) oraz w całym 2015 r. (3,1 proc. wobec 3,3 proc. w 2014 r.). Sumaryczny wpływ opublikowanych dziś danych jest w naszej ocenie neutralny dla złotego i rentowności obligacji.

Jakub Borowski

Główny Ekonomista

Credit Agricole Bank Polska S.A.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: UB

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »