Reklama

Produkcja sprzedana polskiego przemysłu w czerwcu rok do roku wzrosła o 7,6 proc.

Produkcja sprzedana przemysłu w czerwcu wzrosła o 7,6 proc. w ujęciu rocznym, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 2,5 proc. - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.

Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w maju o 2,8 proc. w ujęciu rocznym, a budowlano-montażowa o 1,3 proc.

Reklama

W okresie styczeń-czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,6 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,3 proc., natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 1 proc. wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 9,8 proc. - podał GUS w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych produkcja sprzedana przemysłu była o 5,2 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5 proc. wyższa w porównaniu z majem br.

W stosunku do czerwca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych - o 25,1 proc., maszyn i urządzeń - o 16,3 proc., mebli - o 15,2 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 12,0 proc., wyrobów z metali - o 10,7 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 9,5 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 8,6 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 8,6 proc. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem ub. roku, wystąpił w 5 działach, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 7,4 proc., w produkcji napojów - o 5,4 proc.

Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w czerwcu br. o 2,5 proc. niższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 8,0 proc.) i o 12,4 proc. wyższa w porównaniu z majem br. - napisano w komunikacie Urzędu.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 3,3 proc. niż w czerwcu ub. roku i o 4,2 proc. w porównaniu z majem br.

W stosunku do czerwca ub. roku spadek poziomu zrealizowanych robót odnotowano w firmach zajmujących się głównie robotami związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 8,6 proc. oraz w firmach których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne - o 4,9 proc., natomiast wzrost produkcji wystąpił w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 7,7 proc. - podał GUS.

- - - - -

Sprzedaż detaliczna w czerwcu była wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 6,6 proc., a w porównaniu z majem wzrosła o 1 proc. - poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że sprzedaż detaliczna w czerwcu wzrosła o 3,4 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,5 proc.

"W czerwcu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 6,6 proc. (wobec wzrostu o 4,7 proc. przed miesiącem oraz o 1,8 proc. w czerwcu ub. roku). W porównaniu z majem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 1 proc. (wobec spadku przed rokiem o 0,8 proc.)" - napisano w piątkowym komunikacie GUS. Urząd statystyczny zaznaczył, że w czerwcu br. wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku utrzymał się w większości grup.

- - - - - -

Komentarz Credit Agricole Bank Polska: Produkcja przemysłowa pozytywnie zaskoczyła

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w czerwcu o 7,6 proc. r/r wobec wzrostu o 2,8 proc. w maju, co było powyżej naszej prognozy (6,0 proc.) i konsensusu rynkowego (6,6 proc.). Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia dynamiki produkcji pomiędzy majem a czerwcem była korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w czerwcu br. była ona o 1 większa niż w 2014 r., podczas gdy w maju była ona taka sama jak przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w czerwcu o 0,5 proc. m/m (wzrost o 5,2 proc. r/r), co wskazuje na utrzymujący się silny wzrost aktywności w polskim przemyśle.

Wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu r/r miał szeroki zakres - odnotowano go w 29 z 34 branż. Roczna dynamika produkcji uległa zwiększeniu w czerwcu zarówno w branżach eksportowych (m.in. produkcja urządzeń elektrycznych, maszyn i urządzeń oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep), jak i w tych, których produkcja skierowana jest głównie na rynek krajowy (m.in. wyroby z metali, gumy i tworzyw sztucznych oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych). Ożywienie w przemyśle jest potwierdzeniem wyraźnej poprawy koniunktury odnotowanej w czerwcu w niemieckim i polskim przetwórstwie (widocznej szczególnie we wzroście składowych dotyczących bieżącej produkcji w badaniach PMI).

O krok od trwałego przyspieszenia w budownictwie

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej obniżyła się w czerwcu do -2,5 proc. r/r wobec 1,3 proc. w maju. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym o 4,2 proc. wobec spadku o 4,8 proc. w maju. Spadek dynamiki wynikał w dużej mierze z niższego tempa wzrostu produkcji w kategorii "budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej", czyli robót prowadzonych głównie w ramach inwestycji publicznych. Uważamy, że spadek tej dynamiki miał charakter przejściowy i w II poł. br. będziemy mieć do czynienia z trwałym ożywieniem inwestycji infrastrukturalnych, czemu sprzyjać będą kończąca się możliwość wykorzystania środków w ramach perspektywy finansowej UE 2007-2013 oraz wybory parlamentarne jesienią.

W strukturze czerwcowych danych o produkcji budowlano-montażowej na szczególną uwagę zasługuje wyraźnie wyższe tempo produkcji w kategorii "wznoszenie budynków" (7,7 proc. r/r wobec -7,2 proc. w maju). Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi przez GUS, w okresie styczeń-czerwiec liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto zwiększyła się o 11,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. Dzisiejsze publikacje stanowią zatem wsparcie dla naszego scenariusza zakładającego trwałe przyspieszenie produkcji budowlano-montażowej w II poł br. będącego efektem ożywienia w budownictwie mieszkaniowym i inwestycjach infrastrukturalnych.

Pozytywne nastroje wsparciem dla sprzedaży detalicznej

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w czerwcu o 3,8 proc. r/r wobec 1,8 proc. r/r w maju, co było powyżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (3,2 proc.). Liczona w cenach stałych sprzedaż zwiększyła się w czerwcu o 6,6 proc. r/r wobec wzrostu o 4,7 proc. w maju. Przyspieszenie sprzedaży było spowodowane m.in. przez oddziaływanie efektów niskiej bazy sprzed roku dla większości kategorii. Dodatkowym wsparciem dla sprzedaży były utrzymujące się dobre nastroje wśród gospodarstw domowych. W czerwcu Bieżący i Wyprzedzający Wskaźnik Koniunktury Konsumenckiej ukształtowały się na poziomie najwyższym od września 2008 r. Dzisiejszy odczyt sprzedaży detalicznej stanowi wsparcie dla naszej prognozy przyspieszenia konsumpcji prywatnej do 3,3 proc. r/r w II kw. z 3,1 proc. w I kw.

Wzrost gospodarczy na ścieżce silnego ożywienia

Zgodnie z danymi GUS w II kw. br. dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych wyniosła 4,3 proc. r/r wobec 4,2 proc. w I kw., produkcji przemysłowej 4,2 proc. wobec 5,2 proc. i produkcji budowlano-montażowej 1,9 proc. wobec 1,4 proc. Dzisiejsze dane nie zmieniają naszej prognozy PKB w II kw. (3,7 proc. r/r wobec 3,6 proc. w I kw.). Oczekujemy, że wzrost gospodarczy w ujęciu r/r dalej przyspieszy w III kw. Wsparciem dla naszej oceny są wyniki opublikowanego w tym tygodniu przez NBP badania koniunktury przedsiębiorstw, wskazującego na utrzymanie wysokiej aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Perspektywy kształtowania się inwestycji ogółem przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Dzisiejsze dane są naszym zdaniem lekko pozytywne dla kursu złotego i negatywne dla cen polskich obligacji.

Krystian Jaworski, ekonomista Credit Agricole Bank Polska SA

Dowiedz się więcej na temat: czerwiec | spadek | produkcje | polski przemysł | produkcja

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »