Reklama

Senat zajmie się budżetem na 2021 rok

Na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Senat zajmie się budżetem na 2021 r. - wynika z porządku 20. posiedzenia Izby Wyższej. Uchwalona w połowie grudnia przez Sejm ustawa zakłada deficyt na koniec roku w wysokości 82,3 mld zł.

Budżet na 2021 r. przewiduje, że dochody państwa w tym roku wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł. Według resortu finansów, taki deficyt pozwoli zabezpieczyć pieniądze na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19, m.in. poprzez inwestycje. Kontynuowane mają być też priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Reklama

Przygotowując budżet na 2021 r. resort finansów zaplanował deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (zgodnie z definicją UE) na poziomie 64,7 proc. PKB.

Zgodnie z założeniami MF, PKB w ujęciu realnym wzrośnie w tym roku o 4 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,8 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń ma sięgnąć 2,8 proc., a wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, wyniesie 6,3 proc.

Zaplanowano dochody z podatku od sprzedaży detalicznej w wysokości 1,5 mld zł oraz wpłatę 1,3 mld zł do budżetu państwa z zysku NBP.

Ministerstwo Finansów zapewnia, że budżet na ten rok został przygotowany z zastosowaniem Stabilizującej Reguły Wydatkowej. Poza tym przewidziano w nim m.in. finansowanie Programu "Rodzina 500+" (41,0 mld zł) czy zwiększenie nakładów budżetowych na finansowanie ochrony zdrowia o ok. 12,9 mld zł, w porównaniu do 2020 r.

Zgodnie z informacją resortu, budżet zawiera też pieniądze na realizację świadczenia "Dobry Start" (1,4 mld zł), finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego, finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2 proc. PKB, wzrost wydatków w dot. szkolnictwa wyższego i nauki, finansowania zadań w obszarze mieszkalnictwa. Z budżetu finansowane mają być też zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych.

W ubiegłym tygodniu nad budżetem pochyliła się senacka komisja budżetu i finansów publicznych. Jednomyślnie opowiedziała się za przyjęciem ustawy budżetowej na 2021, opowiedziała się jednocześnie za zgłoszeniem do ustawy szeregu poprawek.

Jedna z nich ma na celu skreślenie przepisu umożliwiającego uzyskanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji rekompensaty w wysokości 1 mld 950 mln zł z tytułu utraconych w 2021 r. wpływów z opłat abonamentowych. Kwota ta miałby zostać przeznaczona na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego.

Pozytywną opinię komisji uzyskały też poprawki zakładające zwiększenie o 2 mld 500 mln zł kwot na podwyżki dla nauczycieli, przekazanie dodatkowych 300 mln zł na kupno pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów oraz zwiększenie o 3 mln 300 tys. zł budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zgodnie z kolejnymi poprawkami senatorów, 95 mln zł miałoby zostać przeznaczone na dodatki do emerytur dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych po 10 latach służby, a 30 mln zł - na przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie.

Akceptację komisji uzyskała również poprawka senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Pawła Arndta, przewidująca utworzenie programu wieloletniego "Funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich" z kwotą 22 mln zł.

Komisja poparła większość poprawek zaproponowanych przez senackie komisje, w tym: dofinansowanie kwotą 80 mln zł zadań w zakresie epidemiologii i zwalczania chorób zakaźnych; przeznaczenie 100 mln zł na zakup dla Państwowego Ratownictwa Medycznego sprzętu i wyposażenia do walki z COVID-19, a także 100 mln zł dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej na walkę z COVID-19.

Inna poprawka, która uzyskała aprobatę komisji zakłada przeznaczenie 4 mld zł na dodatkowe wynagrodzenia w wysokości 100 proc. dla pracowników medycznych, z którymi zawarto umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub podejrzanym o zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nie skierowano ich do pracy na podstawie ustawy z 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Konstytucja przewiduje, że rząd musi przesłać projekt budżetu do Sejmu najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego. Senat może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej w ciągu 20 dni od dnia jej przekazania izbie wyższej. Prezydent podpisuje przedstawioną przez marszałka Sejmu ustawę budżetową w ciągu 7 dni. Jeśli jednak ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona prezydentowi do podpisu, wtedy głowa państwa może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze

Dowiedz się więcej na temat: budżet

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »