Skala osłabienia koniunktury może być głębsza niż zakłada MF - opinia RPP do projektu budżetu na '13

W ocenie Narodowego Banku Polskiego skala osłabienia koniunktury może być głębsza niż zakłada Ministerstwo Finansów w projekcie budżetu na rok 2013 - wynika z opinii Rady Polityki Pieniężnej do projektu ustawy budżetowej opublikowanej przez NBP w piątek.

"Projekt Ustawy budżetowej na rok 2013 bazuje na założeniu, że aktywność gospodarcza w strefie euro i w konsekwencji również w Polsce będzie kształtowała się na niskim poziomie. W świetle obecnych danych założenie to należy ocenić jako realistyczne. Jednocześnie Ustawa budżetowa przewiduje, że kontynuowany będzie proces konsolidacji finansów publicznych, który choć niezbędny dla podtrzymania zrównoważonego rozwoju Polski w dłuższej perspektywie, to w krótkim okresie może oddziaływać w kierunku obniżenia wzrostu PKB" - napisano w dokumencie.

"Zgodnie z Uzasadnieniem do projektu Ustawy budżetowej na rok 2013, tempo wzrostu gospodarczego obniży się w przyszłym roku do 2,2 proc. z przewidywanego wzrostu 2,5 proc. w roku obecnym. W ocenie Narodowego Banku Polskiego skala osłabienia koniunktury może być głębsza niż zakłada Ministerstwo Finansów" - dodano.

Reklama

"Zdaniem NBP, słabnięcie tempa wzrostu będzie szybsze od przyjętego w Uzasadnieniu, na co wskazuje m.in. aktualny szacunek GUS produktu krajowego brutto, zgodnie z którym dynamika PKB w II kw. br. obniżyła się do 2,3 proc. rdr z 3,6 proc. rdr w I kw. 2012 r. Według oceny NBP, obserwowane negatywne tendencje będą się utrzymywać w 2013 r. W szczególności tempo wzrostu popytu krajowego pozostanie na niskim poziomie, na co złoży się wolny wzrost spożycia indywidualnego i zbiorowego oraz dalsze obniżenie tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe" - głosi opinia RPP.

W ocenie Narodowego Banku Polskiego wyhamowanie inwestycji w sektorze prywatnym będzie głębsze niż przewiduje Ministerstwo Finansów.

"Wskazują na to niekorzystne dane dotyczące kształtowania się nakładów inwestycyjnych w II i III kw. br. oraz zmniejszająca się liczba nowo rozpoczynanych inwestycji i inwestycji odtworzeniowych. Do wyhamowania inwestycji przedsiębiorstw może się także przyczynić pogorszenie ich sytuacji finansowej" - napisano.

W ocenie NBP poprawa sytuacji na rynku pracy może przebiegać nieco wolniej niż przewidziano w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2013 rok.

"W szczególności, ze względu na spodziewany przez NBP dalszy spadek popytu na pracę i mniejszy niż ma to miejsce w Uzasadnieniu wzrost jej podaży, nadal może obniżać się zatrudnienie w gospodarce. W efekcie, biorąc pod uwagę wyraźny spadek stopy oszczędności w ostatnich latach, dynamika konsumpcji indywidualnej może, zdaniem NBP, kształtować się na nieco niższym poziomie" - napisano.

W dokumencie zaznaczono, że NBP podziela opinię wyrażoną w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2013 rok, iż ze względu na słabość popytu u głównych partnerów handlowych Polski i jednocześnie niską dynamikę popytu krajowego, tempo wzrostu eksportu i importu pozostanie niskie, przy utrzymaniu się dodatniego wkładu eksportu netto do wzrostu PKB.

"W tym kontekście jako realistyczne należy ocenić założenia o obniżeniu się deficytu w obrotach bieżących w przyszłym roku" - napisano.

Prognozy budżetowe odnośnie inflacji pozostają zbieżne z prognozami NBP.

"W Uzasadnieniu przyjęto, że w wyniku oddziaływania spowolnienia gospodarczego, przy niskiej presji płacowej, inflacja CPI obniży się w przyszłym roku do poziomu 2,7 proc., czyli nieznacznie powyżej celu inflacyjnego, co pozostaje zbieżne z prognozami NBP, jakkolwiek, podobnie jak w poprzednich latach, istotnym czynnikiem ryzyka dla takiego scenariusza pozostaje wzrost cen surowców energetycznych i rolnych na rynkach światowych" - napisano w dokumencie.

- - - - - -

W listopadzie nastroje społeczne poprawiły się i są nie tylko istotnie lepsze niż miesiąc temu, ale także jedne z lepszych w tym roku - wynika z badania CBOS.

"Oceny ogólnej sytuacji w kraju świadczą o poprawie nastrojów społecznych w listopadzie. Są one nie tylko istotnie lepsze niż miesiąc temu, ale także jedne z lepszych w tym roku. W mniejszym stopniu poprawiły się również opinie o sytuacji politycznej i gospodarczej - przewidywania w tych wymiarach są nieco mniej pesymistyczne niż przed miesiącem" - napisano w komunikacie.

"Znacząco nie zmieniły się natomiast oceny i prognozy w zakresie prywatnej sfery życia respondentów - materialnej i zawodowej, choć i w tych wymiarach ostatni miesiąc przyniósł minimalną poprawę" - dodano.

OCENY

"Wprawdzie negatywne oceny sytuacji w Polsce nadal ponad dwukrotnie dominują nad pozytywnymi, jednak w ciągu ostatniego miesiąca aż o 8 punktów procentowych (do 26 proc.) wzrosła grupa osób zadowolonych z rozwoju sytuacji w kraju, jednocześnie w jeszcze większym stopniu ubyło niezadowolonych (spadek z 68 proc. do 57 proc.)" - napisano w komunikacie.

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
w procentach:
      Wskazania respondentów według terminów badań
        I II III IV  V VI VII VIII IX  X XI
W dobrym   26 24 21 18 20 30 26 22 19 18 26
W złym    56 63 65 69 66 56 59 64 64 68 56
Trudno
powiedzieć  18 13 14 13 14 14 15 14 17 14 18

"W porównaniu z poprzednim miesiącem przybyło również osób dobrze oceniających sytuację gospodarczą w Polsce (z 13 proc. do 17 proc.), zarazem istotnie ubyło tych, którzy postrzegają ją jako złą (z 45 proc. do 38 proc.). Po kilku miesiącach dominacji krytycyzmu, znów przeważają oceny ambiwalentne, określające obecną sytuację gospodarczą w kraju jako ani dobrą, ani złą (40 proc., wzrost o 3 punkty)" - napisano.

PRZEWIDYWANIA

"Zdecydowanie mniej pesymistyczne niż miesiąc temu są przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w kraju w najbliższym roku. Wprawdzie nadal tylko nieliczni (10 proc., wzrost o 2 punkty) uważają, że się ona poprawi, jednak istotnie zmniejszył się (o 11 punktów, do 35 proc.) odsetek tych, którzy prognozują jej pogorszenie. Tym samym obecnie znów dominujące jest przekonanie, że w ciągu kolejnego roku sytuacja w Polsce się nie zmieni (47 proc., wzrost o 7 punktów)" - napisano w komunikacie.

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
w procentach:
        Wskazania respondentów według terminów badań
         I II III IV  V VI VII VIII IX  X XI
Poprawi się   12 11 10 10  8 13 12  8  8  8 10
Nie zmieni się  37 42 43 45 43 43 45 44 40 40 47
Pogorszy się   44 42 43 41 42 36 35 43 46 46 35
Trudno 
powiedzieć    7  5  4  4  7  8  8  5  6  6  8

"Lepsze niż w październiku są też przewidywania dotyczące sytuacji gospodarczej. W miarę stabilna pozostała wprawdzie liczba osób prognozujących, że w ciągu roku sytuacja gospodarcza w Polsce pozostanie bez zmian (46 proc., wzrost o 2 punkty), ale dość istotnie zmniejszył się odsetek tych, które obawiają się pogorszenia (o 7 punktów, do 31 proc.), jednocześnie nieznacznie wzrosła liczba badanych oczekujących poprawy (z 11 proc. do 14 proc.)" - napisano.

Badanie przeprowadzono w dniach 8-17 listopada 2012 roku na liczącej 952 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Inflacja, bezrobocie, PKB - zobacz dane z Polski i ze świata w Biznes INTERIA.PL

PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »