Reklama

Susza: Na jaką pomoc będą mogli liczyć rolnicy?

"Z pewnością przedłużający się okres suszy może być czynnikiem zwiększającym presję na wzrost cen niektórych produktów żywnościowych" - odpowiada na pytania Interii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Informuj też, że prowadzone są intensywne prace, które mają na celu usprawnienie procesu szacowania szkód powstałych w wyniku suszy i znaczne odciążenie komisji szacujących szkody powstałe w wyniku suszy jeszcze w bieżącym roku.

"Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby w pełni wiarygodnie można było przewidzieć poziom cen produktów rolnych w kontekście suszy, tym bardziej, że nie jest to jedyny czynnik wpływający na ceny żywności w obecnym czasie. Natomiast z pewnością przedłużający się okres suszy może być czynnikiem zwiększającym presję na wzrost cen niektórych produktów żywnościowych" - potwierdza Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnicy, których plony ucierpiały na skutej suszy, będą mogli skorzystać z mechanizmów pomocowych.

Reklama

Jednym z nich jest ubieganie się o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych. Oprocentowanie takich kredytów wynosi 0,5 proc. dla kredytobiorcy przy spełnieniu określonych warunków. I tu pojawia się wymóg ubezpieczenia. O preferencyjny kredyt może bowiem ubiegać się rolnik, który w dniu wystąpienia szkód posiadał ubezpieczenie co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, lub co najmniej 50 proc. liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym. Dotyczy to także tych rolników, którzy w dziale specjalnym produkcji rolnej mieli ubezpieczenie od co najmniej jednego z następujących ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny. W planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2020 r. na dopłaty do oprocentowania takich kredytów zaplanowane zostały środki w wysokości 73.390 tys. zł, co pozwala na uruchomienie linii kredytowej w wysokości 1 mld zł - informuje nas Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze

Główną formą pomocy, która ma zapewnić uzyskanie pełnej rekompensaty rolnikom, których uprawy ucierpiały na skutek suszy, są - jak podkreśla resort rolnictwa - dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W tym roku na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zabezpieczono łącznie pół miliarda złotych. 350 mln zł w ustawie budżetowej i 150 mln zł w planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na 2020 r.

W ramach zaktualizowanego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pojawiły się także narzędzia, które umożliwiają rolnikom modernizację istniejącego systemu nawadniania lub wykonanie nowego nawodnienia w gospodarstwie. Na ten obszar wsparcia przeznaczono 100 mln euro. Maksymalna wysokość pomocy na jednego rolnika i jedno gospodarstwo rolne to do 100 tys. zł, przy czym pomoc przyznaje się na operacje o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 15 tys. zł. Do kosztów kwalifikowalnych będą zaliczane na przykład koszty zakupu nowych maszyn i urządzeń, w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem - wyjaśnia resort rolnictwa. Możliwa jest refundacja do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych przez rolnika, lub do 60 proc. w przypadku młodych rolników.

Pobierz darmowy program do rozliczeń PIT 2019

Niezależnie od tego ministerstwo zapewnia, że prowadzone są intensywne prace, które mają na celu usprawnienie procesu szacowania szkód powstałych w wyniku suszy i znaczne odciążenie komisji szacujących szkody powstałe jeszcze w bieżącym roku.

Dominika Pietrzyk

Dowiedz się więcej na temat: susza | susza w Polsce | rolnictwo | Ministerstwo Rolnictwa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama